DE SCHANDE VAN HET TAALFEDERALISME – LA HONTE DU FEDERALISME LINGUISTIQUE – DIE SCHANDE DES SPRACHFÖDERALISMUS

56 MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN

U zal haar nergens anders op het internet vinden dan op de site van de B.U.B. : de volledige lijst van de ministers en staatssecretarissen van het federale België ! In totaal verdelen 56 ministers en staatssecretarissen 68 politieke mandaten op “federaal” niveau en in de zogenaamde “deelstaten”. De B.U.B. blijft deze schandalige verspilling van overheidsgeld, die veroorzaakt werd door het taalfederalisme dat door de particratie op een ongrondwettelijke wijze en zonder referendum in ons klein land ingevoerd en uitgebouwd werd, aanklagen. Het nieuwe unitaire België kan perfect door één regering en maximum 15 nationale superministers geleid worden, met inbegrip van de eerste minister. De Belgen hebben helemaal geen nood aan dit leger van kolonels waarvan de ene nog onbekwamer, duurder, nuttelozer en zelfs schadelijker zijn dan de andere.

**  =  de minister zetelt in twee regeringen

*** = de minister zetelt in drie regeringen

1.    “Federale” regering:

a) Ministers: (15)

–       Eerste Minister: Alexander DE CROO (Open VLD)

–       Minister van Economie en Werk: Pierre-Yves DERMAGNE (PS)

–       Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing: David CLARINVAL (MR)

–       Minister van Mobiliteit: Georges GILKINET (Ecolo)

–       Minister van Financiën, belast met de coördinatie van Fraudebestrijding: Vincent VAN PETEGHEM (CD&V)

–       Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Frank VANDENBROUCKE (Vooruit)

–       Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post: Petra DE SUTTER (Groen)

–       Minister van Justitie en Noordzee: Paul VAN TIGCHELT (Open VLD)

–       Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie belast met het Mindervalidenbeleid, de Strijd tegen armoede en Beliris: Karine LALIEUX (PS)

–       Minister van Defensie: Ludivine DEDONDER (PS)

–       Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal: Zakia KHATTABI (Ecolo)

–       Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing: Annelies Verlinden (CD&V)

–       Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid: Caroline GENNEZ (Vooruit)

–       Minister van Energie: Tinne VAN DER STRAETEN (Groen)

–    Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen Hadja LAHBIB (Ecolo)

b) Staatssecretarissen : (5)

–       Staatssecretaris voor Relance, Strategische Investeringen en Wetenschapsbeleid: Thomas DERMINE (PS)

–       Staatssecretaris voor Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen: Mathieu MICHEL (MR)

–       Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit: Sarah SCHILTZ (Ecolo)

–  Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij: Nicole DE MOOR (CD&V)

–  Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming: Alexia BERTRAND (Open VLD)

2.    Gewestregeringen :

2.1.)    “Vlaamse” regering [bevoegd voor het gewest en inzake de gemeenschapsbevoegdheden voor de gemeenschap] : (9)

–       “Minister-President” en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur en Rampenschade: JAN JAMBON (N-VA)

–       Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Hilde CREVITS (CD&V)

–       Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Gelijke kansen en Inburgering: Gwendolyn RUTTEN (Open VLD)

–       Minister van Brussel, jeugd, media en armoedebestrijding: Benjamin DALLE (CD&V) * *

–       Minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en “Vlaamse” Rand: Ben WEYTS (N-VA)

–       Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: Zuhal DEMIR (N-VA)

–       Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed: Matthias DIEPENDAELE (N-VA)

–       Minister van mobiliteit en openbare werken: Lydia PEETERS (Open VLD)

–       Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw: Jo BROUNS (CD&V)

2.2. )   “Waalse” regering : (8)

–       “Minister-president”: Elio DI RUPO (PS)

–       Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening, Landbouw: Willy BORSUS (MR)

–       Minister van Klimaat, Mobiliteit, Infrastructuur en Energie: Philippe HENRY (Ecolo)

–       Minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen: Christie MORREALE (PS)

–       Minister van Financiën, Begroting, Regionale luchthavens en Sportinfrastructuur: Adrien DOLIMONT (MR)

–       Minister van Lokale Besturen en Wonen: Cristophe COLLIGNON (PS)

–       Minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid: Valérie DE BUE (MR)

–       Minister van Leefmilieu, Natuur, Rurale Renovatie en Dierenwelzijn: Céline TELLIER (Ecolo)

2.3.)    Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Regering:

a) Ministers : (5)

–       “Minister-President” en minister van Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Minister van Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare Werken Elke VAN DEN BRANDT: (Groen) * * *

–       Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie Alain MARON: (Ecolo) * * *

–       Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel: Sven GATZ (Open VLD) * *

–       Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn: Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

b) Staatssecretarissen : (3)

–       Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke: Kansen Nawal BEN HAMOU (PS)  * *

–       Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Ans PERSOONS (Vooruit): * *

–       Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: Barbara TRACHTE (Ecolo) * *

3.    Gemeenschapsregeringen :

3.1.) Vlaamse Gemeenschap: zie Vlaamse regering

3.2.)   FranseGemeenschapsregering : (5)

–       Minister-president en minister van Intra-Belgische relaties, Onderwijs voor Sociale Promotie, Sport, Internationale en Europese Relaties en Ontwikkelingssamenwerking : Pierre-Yves JEHOLET (MR)

–       Minister van Onderwijs: Caroline DESIR (PS)

–       Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten: Bénédicte LINARD (Ecolo)

–       Minister van Hoger Onderwijs, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd en Promotie van Brussel Françoise BERTEIAUX (MR)

–       Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijk Kansen: Frederic DAERDEN (PS)

3.3.)    Duitstalige Gemeenschapsregering : (4)

–       Minister-president en minister van Plaatselijk Bestuur en Financiën : Olivier PAASCH (ProDG)

–       Viceminister-president, Minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media: Minister Isabelle WEYKMANS (PFF)

–       Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting : Minister Antonios ANTONIADIS (SP)

–       Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek : Lydia KLINKENBERG (ProDG)

4.    Gemeenschapscolleges in het Brussels gewest :

3.1.)     College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: (4)

–       Collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid: Elke VAN DEN BRANDT (Groen) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: Sven GATZ (Open VLD) * * *

–       Collegelid,  bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en Etnisch-culturele minderheden: Ans PERSOONS (Vooruit) * *

–       Minister in de Vlaamse regering bevoegd voor Brussel: Benjamin DALLE (raadgevende stem). (CD&V) * *

3.2.)     College van de Franse Gemeenschapscommissie (5)

–       Voorzitter, bevoegd voor Volksgezondheid, Familie, Budget en het Openbaar Ambt: : Barbara TRACHTE (Ecolo) * *

–       Collegelid, bevoegd voor Onderwijs, Crèches, Cultuur, Gehandicapten, Toerisme en Schooltransport: Rudy VERVOORT (PS) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen: Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor Sociale actie en Gezondheid: Alain MARON (Ecolo) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor Sociale cohesie en Sportinfrastructuren: Nawal BEN HAMOU (PS) * *

3.3.)     Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (5)

–       Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor de Kinderbijslag, de Ambtenarij, Financiën, Begroting, Buitenlandse Betrekkingen en de Filmkeuring (samen met Minister Bernard CLERFAYT): Sven GATZ (Open VLD) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor de Kinderbijslag, de Ambtenarij, Financiën, Begroting, Buitenlandse Betrekkingen en de Filmkeuring (samen met Minister Sven GATZ): Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor Gezondheid en Sociale actie (samen met Minister Alain MARON): Elke VAN DEN BRANDT (Groen) * * *

–       Collegelid, bevoegd voor voor Gezondheid en Sociale actie (samen met Minister Elke VAN DEN BRANDT): Alain MARON (Ecolo) * * *

56 MINISTRES ET SECRETAIRES D’ETAT

Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs sur internet sauf sur le site du B.U.B. : la liste complète des ministres et de secretaires d’Etat de la Belgique fédérale ! Au total, 56 ministres et secrétaires d’État se répartissent 68 mandats politiques au niveau “fédéral” et dans les soi-disant “entités fédérées”. Le B.U.B. ne cesse de dénoncer cette gabegie scandaleuse de deniers publics causée par le fédéralisme linguistique installé et élaboré sans référendum et de manière inconstitutionnelle par la particratie dans notre petit pays. La nouvelle Belgique unitaire peut parfaitement être gérée par un seul gouvernement national et maximum 15 super-ministres nationaux, y compris le premier ministre. Les Belges n’ont aucunement besoin de cette armée de colonels dont les uns sont encore plus incompétents, plus coûteux et plus inutiles, voire plus nuisibles que les autres !

**  =  le ministre siège dans deux gouvernements

*** = le ministre siège dans trois gouvernements

1.    Gouvernement “fédéral”:

a) Ministres : (15)

–       Premier Ministre: Alexander DE CROO (Open VLD)

–       Ministre de l’Économie et du Travail: Pierre-Yves DERMAGNE (PS)

–       Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique: David CLARINVAL (MR)

–       Ministre de la Mobilité: Georges GILKINET (Ecolo)

–       Ministre des Finances chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude: Vincent VAN PETEGHEM (CD&V)

–       Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique: Frank VANDENBROUCKE (Vooruit)

–       Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste: Petra DE SUTTER (Groen)

–       Ministre de la Justice et de la Mer du Nord: Paul VAN TIGCHELT (Open VLD)

–       Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris: Karine LALIEUX (PS)

–       Ministre de la Défense: Ludivine DEDONDER (PS)

–       Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal: Zakia KHATTABI (Ecolo)

–       Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique: Annelies Verlinden (CD&V)

–       Ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes: Caroline GENNEZ (Vooruit)

–       Ministre de l’Energie: Tinne VAN DER STRAETEN (Groen)

–    Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales:  Hadja LAHBIB (Ecolo)

b) Secrétaires d’Etat : (5)

–       Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique: Thomas DERMINE (PS)

–       Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments: Mathieu MICHEL (MR)

–       Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité: Sarah SCHILTZ (Ecolo)

–  Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale: Nicole DE MOOR (CD&V)

–  Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs: Alexia BERTRAND (Open VLD)

2.    Gouvernements régionaux :

2.1.)    Gouvernement “flamand” [compétent pour la région et, en ce qui concerne les compétences communautaires, pour la communauté] : (9)

–       “Ministre-Président” et minister de la Politique étrangère, de la Coopération au développement, de la Culture et de l’Innovation : JAN JAMBON (N-VA)

–       Ministre de la l’Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille: Hilde CREVITS (CD&V)

–       Ministre des Affaires intérieures, des Affaires administratives, de l’Intégration et de l’Égalité des chances : Gwendolyn RUTTEN (Open VLD)

–       Ministre des Affaires bruxelloises, des Médias et de la Jeunesse : Benjamin DALLE (CD&V) * *

–       Ministre de l’Enseignement, du Bien-être animal, du Sport et de la périphérie “flamande” : Ben WEYTS (N-VA)

–       Ministre de l’Environnement, de l’Énergie, du Tourisme, de la Justice et de l’application du droit : Zuhal DEMIR (N-VA)

–       Ministre des Finances, du Budget, et du Logement : Matthias DIEPENDAELE (N-VA)

–       Ministre de la Mobilité et Travaux publics: Lydia PEETERS (Open VLD)

–       Ministre de l’Economie, de l’Emploi, de l’Economie sociale et de l’Agriculture: Jo BROUNS (CD&V)

2.2. )   Gouvernement “wallon” : (8)

–       “Ministre-président”: Elio DI RUPO (PS)

–       Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences: Willy BORSUS (MR)

–       Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité: Philippe HENRY (Ecolo)

–       Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes: Christie MORREALE (PS)

–       Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives: Adrien DOLIMONT (MR)

–       Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville: Cristophe COLLIGNON (PS)

–       Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, chargé des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière: Valérie DE BUE (MR)

–       Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal: Céline TELLIER (Ecolo)

2.3.)    Région de Bruxelles Capitale :

a) Ministres : (5)

Gouvernement:

–       “Ministre-Président” chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de Promotion de l’image de Bruxelles et du Biculturel d’intérêt régional: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière: Elke VAN DEN BRANDT: (Groen) * * *

–       Ministre de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Démocratie participative: Alain MARON: (Ecolo) * * *

–       Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l’image de Bruxelles: Sven GATZ (Open VLD) * *

–       Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal: Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

b) Secrétaires d’Etat : (3)

–       Secrétaire d’État au Logement et à l’Égalité des chances: Kansen Nawal BEN HAMOU (PS)  * *

–       Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine, aux Relations européennes et internationales, au Commerce extérieur, à la Lutte contre l’incendie, et à l’Aide médicale urgente: Ans PERSOONS (Vooruit): * *

–       Secrétaire d’État à la Transition économique et à la Recherche scientifique: Barbara TRACHTE (Ecolo) * *

3.    Gouvernement communautaires :

3.1.) Communautés “flamande”: voir gouvernement “flamand”

3.2.)   Communauté “française” : (5)

–       “Ministre-président” également en charge du Sport et de l’Enseignement de la Promotion sociale: Pierre-Yves JEHOLET (MR)

–       Ministre de l’Enseignement: Caroline DESIR (PS)

–       Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes: Bénédicte LINARD (Ecolo)

–       Ministre de l’Enseignement supérieur, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles: Françoise BERTEIAUX (MR)

–       Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l’Égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement: Frederic DAERDEN (PS)

3.3.)    Gouvernement de la communauté germanophone: (4)

–       Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances: Olivier PAASCH (ProDG)

–       Ministre de la Culture et du Sport, de l’Emploi et des Médias: Minister Isabelle WEYKMANS (PFF)

–       Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l’Aménagement du territoire et du Logement: Minister Antonios ANTONIADIS (SP)

–       Ministre de la Formation, de la Recherche et de l’Éducation: Lydia KLINKENBERG (ProDG)

4.    Collèges communautaires dans la région bruxelloise:

3.1.)     Collège de la Commission Communautaire “flamande”: (4)

–       Membre du collège, chargée du Budget, de la Protection sociale, de la Santé, de la Famille et de la Vie urbaine: Elke VAN DEN BRANDT (Groen) * * *

–       Membre du collège, chargée de l’Enseignement et de la Construction des écoles

–       Membre du collège, chargée de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Centres communautaires: Ans PERSOONS (Vooruit) * *

–       Ministre dans le gouvernement “flamand”, compétent pour Bruxelles: Benjamin DALLE (voix consultative). (CD&V) * *

3.2.)     Collège de la Commission communautaire “française” (5)

–       Prédidente, chargée de la Promotion de la santé, de la Famille, du Budget et de la Fonction publique: : Barbara TRACHTE (Ecolo) * *

–       Membre du Collège, chargé de la Politique de l’enseignement, des Crèches, de la Culture, des Personnes handicapées, du Tourisme et du Transport scolaire: Rudy VERVOORT (PS) * * *

–       Membre du Collège, chargé de la Cohésion sociale et des Infrastructures sportives: Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

–       Membre du Collège, chargé de l’Action sociale et de la Santé: Alain MARON (Ecolo) * * *

–       Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et des Relations internationales: Nawal BEN HAMOU (PS) * *

3.3.)     Collège Réuni de la Commission Communautaire commune (5)

–       Ministre-président du Collège, chargé de la Coordination politique de la Commission Communautaire Commune: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Membre du Collège, chargé des Prestations familiales, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, des Relations extérieures et du Contrôle des films (samen met Minister Bernard CLERFAYT): Sven GATZ (Open VLD) * * *

–       Membre du Collège, chargé des Prestations familiales, de la Fonction publique, des Finances, du Budget, des Relations extérieures et du Contrôle des films (samen met Minister Sven GATZ): Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

–       Membre du Collège, chargé de la Politique de la santé et de la Politique de l’action sociale (samen met Minister Alain MARON): Elke VAN DEN BRANDT (Groen) * * *

–       Membre du Collège, chargé de la Politique de la santé et de la Politique de l’action sociale (samen met Minister Elke VAN DEN BRANDT): Alain MARON (Ecolo) * **

56 MINISTER UND STAATSSEKRETÄRE

Sie werden sie nirgendwo anders im Internet finden als auf der B.U.B.-Seite: die vollständige Liste der Minister und Staatssekretäre des föderalen Belgiens ! Insgesamt 56 Minister und Staatssekretäre verteilen 68 politische Mandate auf “föderaler” Ebene und in den so genannten “Teilgebiete”. Die B.U.B. prangert weiterhin diese skandalöse Verschwendung öffentlicher Gelder an, die durch den Sprachföderalismus verursacht wird, der von der Partikratie auf verfassungswidrige Weise und ohne Referendum in unserem kleinen Land eingeführt und entwickelt wurde. Das neue unitarische Belgien kann sehr wohl von einer Regierung und höchstens 15 nationalen Superministern, einschließlich des Premierministers, geführt werden. Die Belgier brauchen diese Armee von Obersten überhaupt nicht, von denen einige noch unfähiger, teurer, nutzloser und sogar schädlicher sind als andere !

** = Der Minister sitzt in zwei Regierungen.

*** = der Minister sitzt in drei Regierungen

1.    Föderalregierung :

a) Ministers : (15)

–       Premierminister: Alexander DE CROO (Open VLD)

–       Minister für Wirtschaft und Arbeit: Pierre-Yves DERMAGNE (PS)

–       Minister für Mittelstand, Selbständige, Klein- und Mittelbetriebe, Landwirtschaft, Institutionelle Reformen und Demokratische Erneuerung: David CLARINVAL (MR)

–       Minister für Mobilität: Georges GILKINET (Ecolo)

–       Minister für Finanzen beauftragt mit der Koordinierung der Betrugsbekämpfung: Vincent VAN PETEGHEM (CD&V)

–       Minister für Soziale Angelegenheiten und Volksgesundheit: Frank VANDENBROUCKE (Vooruit)

–       Minister für Öffentlicher Dienst, Öffentliche Unternehmen, Telekommunikation und Post: Petra DE SUTTER (Groen)

–       Minister für Justiz und die Nordsee: Paul VAN TIGCHELT (Open VLD)

–       Minister für Pensionen und soziale Eingliederung: Karine LALIEUX (PS)

–       Minister für Landesverteidigung: Ludivine DEDONDER (PS)

–       Minister für Klima, Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Green Deal: Zakia KHATTABI (Ecolo)

–       Minister für Inneres, institutionelle Reformen und Demokratische Erneuerung: Annelies Verlinden (CD&V)

–       Minister für Entwicklungszusammenarbeit beauftragt mit den Großstädten: Caroline GENNEZ (Vooruit)

–       Minister für Energie: Tinne VAN DER STRAETEN (Groen)

–    Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Europäische Angelegenheiten, Außenhandel und Föderale Kulturelle Institutionen: Hadja LAHBIB (Ecolo)

b) Staatssekretären: (5)

–       Staatssekretär für Wirtschaftsbelebung und strategische Investitionen
beauftragt mit Wissenschaftspolitik: Thomas DERMINE (PS)

–       Staatssekretär für Digitalisierung beauftragt mit administrativer Vereinfachung, Schutz des Privatlebens und Gebäuderegie: Mathieu MICHEL (MR)

–       Staatssekretär für Geschlechtergleichstellung, Chancengleichheit und Diversität: Sarah SCHILTZ (Ecolo)

–  Staatssekretär für Asyl und Migration beauftragt mit der Nationallotterie: Nicole DE MOOR (CD&V)

–  Staatssekretär für Haushalt und Verbraucherschutz: Alexia BERTRAND (Open VLD)

2.    Regierungen der Regionen :

2.1.)    “flämische” Regierung [zuständig für der Region und bezüglich die Kompetenzen der Gemeinschaft für die Gemeinschaft] : (9)

–       “Ministerpräsident” und Minister für Äußeres, Kultur und Digitalisierung: JAN JAMBON (N-VA)

–       Ministerin für Wohlfahrt, Gesundheit, Familie und Armutsbekämpfung: Hilde CREVITS (CD&V)

–      Minister für Inneres, Gesellschaft, Einbürgerung und Chancengleichheit: Gwendolyn RUTTEN (Open VLD)

–       Minister für Brüsseler Angelegenheiten, Jugend und Medien: Benjamin DALLE (CD&V) * *

–       Minister für Bildung, Sport, Tierwohl und die “flämische Peripherie von Brüssel: Ben WEYTS (N-VA)

–       Ministerin für Justiz, Umwelt, Raumordnung, Energie und Tourismus: Zuhal DEMIR (N-VA)

–       Minister für Finanzen und Haushalt, Energie, Wohnen und Kulturerbe: Matthias DIEPENDAELE (N-VA)

–       Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten: Lydia PEETERS (Open VLD)

–       Minister für Wirtschaft, innovation, Arbeit, Sozialwirtschaft und Landwirtschaft: Jo BROUNS (CD&V)

2.2. )   “Wallonische” Regierung : (8)

–       “Ministerpräsident”: Elio DI RUPO (PS)

–       Minister für Wirtschaft, Außenhandel, Forschung und Innovation, Digitales, Raumordnung, Landwirtschaft, l’IFAPME und die Kompetenzzentren: Willy BORSUS (MR)

–       Minister für Klima, Energie und Mobilität: Philippe HENRY (Ecolo)

–       Ministerin für Arbeit, berufliche Weiterbildung, Gesundheit, Soziales, Chancengleichheit und Frauenrechte: Christie MORREALE (PS)

–       Minister für Haushalt, Finanzen, Flughäfen und Sportstätten: Adrien DOLIMONT (MR)

–       Minister für Wohnungen, kommunale Behörden und Städtebau: Cristophe COLLIGNON (PS)

–       Ministerin für den öffentlichen Dienst, Informationstechnologie, Vereinfachung der Verwaltung, verantwortlich für Familienbeihilfen, Tourismus, Kulturerbe und Verkehrssicherheit: Valérie DE BUE (MR)

–       Ministerin für Umwelt, Natur, Forsten, den ländlichen Raum und das Tierwohl: Céline TELLIER (Ecolo)

2.3.)    Region Brüssel-Hauptstadt :

Regierung:

a) Minister : (5)

–       “Ministerpräsident” zuständig für Raumordnung, Stadterneuerung, Tourismus, Promotion von Brüssel und bikulturellen regionalen Interessen: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Ministerin für Mobilität, öffentliche Arbeiten und Verkehrssicherheit: Elke VAN DEN BRANDT: (Groen) * * *

–       Minister für Klimawandel, Umwelt, Energie und partizipative Demokratie: Alain MARON: (Ecolo) * * *

–       Minister für Finanzen, Haushalt, dem Öffentlichen Dienst, Förderung der Vielsprachigkeit und es Images von Brüssel: Sven GATZ (Open VLD) * *

–       Minister für Beschäftigung, berufliche Weiterbildung, Digitalisierung und lokale Behörden: Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

b) Staatssekretäre : (3)

–       Staatssekretärin für Wohnungsbau und Chancengleichheit: Kansen Nawal BEN HAMOU (PS)  * *

–       Staatssekretär für Städtebau, Kulturerbe, europäische und internationale Beziehungen, Außenhandel, Brandbekämpfung und Notfallmedizin: Ans PERSOONS (Vooruit): * *

–       Staatssekretärin für den wirtschaftlichen Wandel und wissenschaftliche Forschung: Barbara TRACHTE (Ecolo) * *

3.    Regierungen der Gemeinschafte :

3.1.) “flämische” Gemeinschaft: siehe “flämische” Regierung

3.2.)   “französische” Gemeinschaftsregierung : (5)

–       Ministerpräsident und minister für Intra-Belgische Beziehungen, Bildung,  Sozialer Aufstieg, Sport, Internationale und Europäische Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit: Pierre-Yves JEHOLET (MR)

–       Ministerin für Erziehung: Caroline DESIR (PS)

–       Ministerpräsidentin und Ministerin für Kinder, Gesundheit, Kultur, Medien und Frauenrechte: Bénédicte LINARD (Ecolo)

–       Ministerin für Hochschulbildung, Erwachsenenbildung, Universitätskliniken, Jugendhilfe, Justizzentren, Jugend, Sport und die Promotion von Brüssel: Françoise BERTEIAUX (MR)

–       Ministerpräsident und Minister für Haushalt, den Öffentlichen Dienst und Gleichstellung: Frederic DAERDEN (PS)

3.3.)    Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: (4)

–       “Ministerpräsident”, Minister für lokale Behörden und Finanzen : Olivier PAASCH (ProDG)

–       Ministerin für Kultur und Sport, Beschäftigung und Medien: Minister Isabelle WEYKMANS (PFF)

–       Minister für Gesundheit und Soziales, Raumordnung und Wohnungswesen: Minister Antonios ANTONIADIS (SP)

–       Ministerin für Bildung, Forschung und Erziehung: Lydia KLINKENBERG (ProDG)

4.    Kollegien der Gemeinschafte In der Region Brüssel:

3.1.)     Kollegium der “flämischen” Gemeinschaftskommission: (4)

–       Vorsitzender, zuständig für Haushalt, Wohlergehen, Gesundheit, Familie und Stadtpolitik: Elke VAN DEN BRANDT (Groen) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für Bildung und den Bau von Schulen: Sven GATZ (Open VLD) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums,  zuständig für Kultur, Jugend, Sport und Gemeindezentren: Ans PERSOONS (Vooruit) * *

–       Minister der flämischen Regierung, zuständig für Brüssel: Benjamin DALLE (beratender Stimme). (CD&V) * *

3.2.)     Kollegium der französischen Gemeinschaftskommission (5)

–       Vorsitzende, zuständig für Haushalt, den Öffentlichen Dienst und Familien: : Barbara TRACHTE (Ecolo) * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für den Bildung, Kinderkrippen, Kultur, Behinderte, studentische Angelegenheiten, Tourismus und Schülertransport: Rudy VERVOORT (PS) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für berufliche Weiterbildung und internationale Beziehungen: Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für den Soziales und Gesundheit: Alain MARON (Ecolo) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für sozialer Zusammenhalt und Sport: Nawal BEN HAMOU (PS) * *

3.3.)     Kollegium der gemeinsamen Gemeinschaftskommission (5)

–       Vorsitzender der gemeinsamen Gemeinschaftskommission (GGC), bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College: Rudi VERVOORT (PS) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für Familienleistungen, Haushalt, den Öffentlichen Dienst und Außenbeziehungen (zusammen mit met Minister Bernard CLERFAYT): Sven GATZ (Open VLD) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für Familienleistungen, Haushalt, den Öffentlichen Dienst und Außenbeziehungen (zusammen mit met Minister Sven GATZ): Bernard CLERFAYT (Défi) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für Soziales und Gesundheit (zusammen mit Minister Alain MARON): Elke VAN DEN BRANDT (Groen) * * *

–       Mitglieds des Kollegiums, zuständig für Soziales und Gesundheit (zusammen mit Minister Elke VAN DEN BRANDT): Alain MARON (Ecolo) * **