In zijn boek “nationalisme onder het mes” maakt L. Dierickx, ere-Senator en stichtend lid van Bplus een welhaast feilloze analyse van het uiterst complexe en moeilijk te vatten begrip “nationalisme”, in het bijzonder in dit land. Zoals hij op de achterflap aangeeft wil hij niet het nationalisme zélf aanvallen, maar wel dissecteren. Onvermijdelijk is wel Lire la suite – Lees Meer →

De B.U.B. bestaat op 5 juli a.s. welgeteld één jaar. Het is een jaar geweest van hard werken, vele moeilijkheden, optornen tegen gevestigde structuren en het implementeren van nieuwe idealen. Toen de studiecommissie die tot het bestaan van onze partij zou leiden eind 2001 werd opgericht, schreven we drie dingen op papier: individuele tweetaligheid, basisinkomen Lire la suite – Lees Meer →

De B.U.B. dankt haar kiezers! De B.U.B. dankt oprecht al haar kiezers (ongeveer 0,5% van alle kiezers). Ondanks de zeer beperkte middelen (budget van 2.000 euro) hebben meer dan 10.000 Belgen op de B.U.B. gestemd. Wij zullen deze kiezers niet in de steek laten en de partij verder uitbouwen in het licht van de regionale Lire la suite – Lees Meer →

In de aanloop naar de komende regeringsvorming zijn er toch een aantal vragen die rijzen. Eén ervan is hoe de komende regering de beloofde belastingsverlaging kan inlossen. Sommigen schreeuwen nu al in die optiek dat het gaat om vervalsing van beloften. Dat kan best zijn, maar dat zal de toekomst dan wel uitwijzen. Een tweede, Lire la suite – Lees Meer →

De laatste weken is het weer eens op een schrijnende manier duidelijk geworden; wat velen al jaren beweren werd nog eens in de verf gezet: er is gaapt een diepe kloof tussen twee bevolkingsgroepen in België. Tussen Vlaanderen en Wallonië? Neen, de voorbije dagen zagen we een nooit geziene uitbarsting van nationale trots, en verbondenheid Lire la suite – Lees Meer →