FEDERALISME EN ONVEILIGHEID : ER IS EEN VERBAND

FEDERALISME EN ONVEILIGHEID : ER IS EEN VERBAND

De stille mars ter ere van de vermoorde jongen Joe Van Holsbeeck, die plaats heeft gehad te Brussel op 23 april, bijna dag op dag 13 jaar na de grote mars tegen het federalisme van 1993, zal zijn sporen nalaten. De Belgische maatschappij heeft geen voeling meer met zijn politici. De ontevredenheid is groot ten overstaan van de politieke wereld.

En met reden: de politici verkiezen zich bezig te houden met communautaire twisten in plaats van te denken aan veiligheid, politie en justitie. Zo hebben de staatshervormingen massa’s geld overgebracht naar de gemeenschappen en gewesten die het helemaal niet nodig hebben. Bovendien heeft de staatsschuld deze transfertbeweging niet gevolgd. Het gevolg van deze ontrafeling van België is dat de federale regering geen middelen meer vindt om een goede politie en justitie te financieren. De slachtoffers van agressiedaden kunnen in vele gevallen niet vergoed worden. Het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden komt alleen maar tussen in geval van fysieke schade en bovendien slechts gedeeltelijk. De boeven zijn dus de winnaars.

De eerste politicus die het federalisme nog durft te verdedigen als een voordeel voor de Belgen leeft niet in de realiteit en zou beter onmiddellijk ophouden met politiek.