belgischeunie@unionbelge.be

HET FEDERALISTISCH BEDROG – LA TROMPERIE FEDERALISTE

HET FEDERALISTISCH BEDROG – LA TROMPERIE FEDERALISTE

Moureaux ne croit plus en sa propre invention - Moureaux gelooft niet meer in zijn eigen uitvinding; photo, foto RTBF

40 JAAR FEDERALISTISCH BEDROG

Philippe Moureaux van de PS verklaarde op 28 mei 2010 dat hij het ermee eens is dat België naar het confederalisme evolueert. Zo stelt één van de uitvinders van het taalfederalisme een einde aan 40 jaar federalistisch bedrog, maar begint hij de Belgen op een andere wijze te bedriegen.

40 jaar lang hebben de politici de Belgen wijs gemaakt dat het taalfederalisme het land beter ging doen werken. Vandaag stellen we echter elke dag vast dat dit een valse belofte was. Nog nooit zijn er immers zoveel politiek-communautaire problemen geweest die meestal het gevolg zijn van dit ingewikkeld, onwerkbaar en bipolair systeem, dat de Belgen voortdurend tegen elkaar opzet.

Maar het bedrog is met deze veroordeling van het federalisme niet gedaan. Integendeel, er begint een nieuw bedrog dat erin bestaat het confederalisme voor te doen als een ver gevorderd federalisme. Dat is natuurlijk volledig onjuist. Confederalisme is geen federalisme. Het is een statenbond van onafhankelijke staten waarbij elke staat unilateraal de bond kan opzeggen. Momenteel is er geen enkele confederatie in werking in de wereld. Alle pogingen in deze zin, zoals Oostenrijk-Hongarije, Syrië-Egypte (1958-1961) en Senegal-Gambië (1982-1989), waren geen lang leven beschoren. Er is dus niets dat erop wijst dat het confederalisme beter gaat werken dan het federalisme, wel integendeel !

Er kan alleen een einde komen aan dit anti-Belgisch volksbedrog als de taalnationalistische kwakzalvers van het politieke toneel verdwijnen en België weer unitair wordt.

40 ANS DE TROMPERIE FEDERALISTE

Philippe Moureaux du PS a déclaré le 28 mai 2010 qu’il serait d’accord pour que la Belgique évolue vers le confédéralisme. Ainsi, l’un des inventeurs du fédéralisme linguistique met un terme à 40 ans de tromperie fédéraliste, mais se met à tromper les Belges d’une autre façon.

Pendant 40 ans, les politiciens ont fait croire aux Belges que le fédéralisme linguistique allait mieux faire fonctionner le pays. Aujourd’hui, nous devons constater tous les jours qu’il s’agissait d’une fausse promesse. En effet, jamais auparavant, il y a eu tellement de problèmes politico-communautaires, qui sont le plus souvent la conséquence de ce système compliqué, inefficace et bipolaire opposant continuellement les Belges les uns aux autres.

Toutefois, il n’est pas mis un terme à la tromperie par cette condamnation du fédéralisme. Au contraire, une nouvelle tromperie vient de voir le jour et consiste en la présentation du confédéralisme comme une forme de fédéralisme poussé. Ceci est évidemment faux. Le confédéralisme n’est pas du fédéralisme. Il s’agit d’une Union d’Etats indépendants permettant à chaque Etat membre de dénoncer la confédération à sa guise. Actuellement, aucune confédération n’est en fonction dans le monde. Toutes les tentatives en ce sens, comme Autriche-Hongrie, Syrie-Egypte (1958-1961) et Sénégal-Gambie (1982-1989), n’ont pas survécu longtemps. Il n’y a donc rien qui indique que le confédéralisme fonctionnera mieux que le fédéralisme, bien au contraire !

Le seul moyen de mettre fin à cette tromperie collective et anti-belge est de faire disparaître les charlatans nationalistes de la scène politique belge et de faire en sorte que la Belgique redevienne unitaire.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)