Brief van een lid

Geachte,

Sinds kort ben ook ik overtuigd lid van de Belgische unie, het enige volwaardige alternatief voor een betere samenleving. Ik richt me tot U in verband met de stigmatiserende uitlatingen over “de Walen” van de minister-president van de Vlaamse gemeenschap Yves Leterme in het VRT journaal van dinsdagavond 13 sept.

In de regio van Kortrijk zouden aan de Waalse kant 20 % en aan de Vlaamse kant 6,5 % Belgische werklozen zijn. De minister president verbaasde zich er over dat Vlaamse werkgevers hun vrijstaande vacatures steeds vaker zien ingevuld worden door Franse werkzoekende in plaats van door de “Walen”. Hij ging er gemakshalve dan maar voor gans televisiekijkend Vlaanderen van uit dat de Walen zich werkelijk geen enkele moeite willen getroosten. Naar een andere verklaring zoeken was waarschijnlijk te veel moeite voor dhr. Leterme, daarom heb ik het maar in zijn plaats gedaan. Inderdaad, de Fransen komen in de grensregio met België werken net zoals veel bouwbedrijven in België Polen, Roemenen of Litouwers tewerkstellen. Is dat dan omdat de Belgen hetzij Walen of Vlamingen te lui zijn om die vacatures in te vullen?

Ik ben eerder de mening toegedaan dat het onze uitstekende sociale voorzieningen zijn (misschien te uitstekend) die voorkomen dat Belgen voor een minderwaardig loon aan de slag gaan. Ik hoef er niemand op attent te maken dat deze sociale voorzieningen in de hierboven vermelde landen heel wat minder tot totaal ontoereikend zijn en zo kan het komen dat mensen uit die landen bereid zijn om met minder genoegen te nemen. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het voor de 6,5% Vlaamse werkelozen blijkbaar ook niet de moeite loont om voor een nochtans Vlaams bedrijf uit de directe omgeving aan de slag te gaan, ook zij verkiezen het om te blijven stempelen.

Vriendelijke groeten,

Filip Oosterlynck