Hugo Schiltz en Jean-Marie Dedecker het Vlaams Blok achterna

Ik denk niet alleen dat België barst, ik hoop het ook.” Dat zegde gewezen judocoach en huidig populist Dedecker deze week in het weekblad “Dag Allemaal”.

“België wordt een blok aan het been voor iedereen die streeft naar een efficiënt bestuur. Het kunstmatig in stand houden van België leidt tot rendementsverlies voor de Vlaamse én de Waalse economie.” Aldus Hugo Schiltz in “Trends” (04.12). Zijn Dedecker en Schiltz dan beiden lid van het Vlaams Blok? Toch niet, beide heren zijn respectievelijk lid van de VLD en van Spirit. Hoewel geen van beide partijen dit expliciet in haar programma heeft staan- Minister van mobiliteit Anciaux (Spirit) noemde België enkele maanden geleden nog een voorbeeld van een interculturele samenleving- ijveren beide heerschappen ernaar om punt 1 van het Vlaams Blok te realiseren: Vlaanderen onafhankelijk. Pittig detail: Schiltz was met de Volksunie één van de architecten van het federale België, dat hij vandaag onwerkbaar acht. Van hypocrisie gesproken. De argumentatie is weer van het gewone kaliber: “Vlamingen en Walen denken anders, hebben een andere mentaliteit, leven in twee verschillende werelden enz.”. De B.U.B. gelooft dat op een dag- en die dag ligt niet eens zover af- de kiezer deze goedkope nonsens niet meer slikt, en op politici stemt die streven naar eenheid i.p.v. naar neo-apartheid.