Voorstel Grouwels stap in goede richting

Na de VLD (een paar weken geleden) constateren we me met vreugde dat ook de CD&V individuele tweetaligheid, een kernpunt van de B.U.B., op de politieke onderhandelingstafel gooit. Met name Mevrouw Grouwels (CD&V) reageerde uitermate positief op de voorstellen van verschillende Franstalige politici om individuele tweetaligheid (in Brussel) te promoten.

Zelf voegde Grouwels er nog aan toe: Twee-en meertaligheid is een troef maar tweetaligheid (Nederlands/Frans) in Brussel is een echte must. Zelf vernemen we, via CD&V: “Het voorstel om het onderwijs van de tweede taal met 2 jaar te vervroegen (momenteel wordt de tweede taal vanaf het derde leerjaar onderwezen), kan op Grouwels interesse en steun rekenen. Zelf pleit Grouwels immers ook voor een vervroegd aanleren van het Frans in Nederlandstalige scholen en voor taalversterkend onderwijs in het algemeen.” Dat is precies wat de B.U.B. zegt, met die bedenking dat wij tweetalig, en zelfs drietalig onderwijs, over het hele land willen verankeren. Het is goed dat steeds meer politici zien dat dit punt essentieel is om een goede verstandhouding tussen de taalgemeenschappen in België te bewerkstelligen.