Tjsilevitsj

Tjsilevitsj is de naam van de rapporteur van de Raad van Europa die de vermeende wantoestanden in Brusselse ziekenhuizen moet komen vaststellen. Daar is door de Vlaamse partijen stevig op aangedrongen.

Terloops dient vermeld te worden dat dezelfde Vlaamse partijen volslagen geen waarde hechtten aan diezelfde Raad van Europa toen ze een tijd geleden de Zwitserse rapporteur, mevrouw Nabholz-Haidegger die het fameuze minderhedenrapport opsgesteld had terugfloten. Ook de stemming die het rapport goedkeurde werd naar de prullenmand verwezen. De partijen hadden het dossier wellicht niet eens gelezen en zagen er een sluwe franskiljonse poging in om België volledig te verfransen. In plaats van werk te maken van een serieuze politiek van tweetaligheid, waar dàt rapport n.b. toe aanspoorde gaan ze nu met hun grieven naar de verguisde Raad…omdat er iets schort aan tweetaligheid. In gewone mensentaal noemt men dat hypocrisie, voor sommige van onze politici is het routine.