Reactie op een bezoeker

Ze zijn procentueel bekeken met niet veel, de mensen die ons negatieve reacties toezenden. Degenen die werkelijk beledigend zijn, zijn – zo mogelijk- met nog minder. We proberen evenwel naar iedereen die ons schrijft iets terug te sturen, ook naar de zeer negatieve reacties. Zoals deze lezer die ons standpunt i.v.m. de campagne van Mevrouw Grouwels (CD&V) hekelde.

“ Mevrouw Grouwels heeft gelijk met haar slogan. Als men geconfronteerd wordt met mensen in Brusselse ziekenhuizen die geen woord Nederlands kennen laat staan verstaan, dan kan men niet anders dan gedeprimeerd in dit apenland rond lopen. Geen splitsing van justitie?????

8 jaar voor proces Dutroux niet lang genoeg????? Ik hoop dat jullie klotepartij op niet veel sympathie kan rekenen bij de modale burger.”

Onze reactie:

“Aan de intelligente kijk-niet-verder-dan-zijn-neus-lang-is. Was u een even moedige anonieme mailschrijver als de TAK-manifestanten op de betoging van 4 mei (door Bplus georganiseerd) anonieme praatjesmakers waren? Om te zeggen hoe hypocriet deze mensen zijn, ze droegen de mooiste Belgenpakjes…Mensen van hetzelfde kaliber, Mijnheer X, als de lui die Frans spraken tegen Madame la Comtesse, nietwaar, en achter haar rug stoere praat verkochten. Brigitte Grouwels profiteert gewoon van al uw domheid om aan de 5000 Euro per maand te geraken die het huidig systeem haar voor een parlementszetel biedt. Verder lacht ze goed in haar zilveren baard.

Dat ze als Limburgse geen woord Frans kent, geeft haar geen moment rode wangetjes. Van ‘t ogenblik dat ze op de Avenue Louise kan shoppen. Ze is per slot van rekening ook niet afkomstig van Brussel om het op haar confederalistische manier te stellen. Wat jullie blijkbaar niet kunnen begrijpen, is dat België staat voor multi-cultureel, -sociaal, -religieus, polyvalent en open. Een Belg verbindt de notie van taal niet met de grond waarop hij staat, zoals het Germaanse erfrecht het voorhoudt. De echte Belgen zagen genoeg wat onverdraagzaamheid met zich meebracht tijdens de oorlog. Ze verkiezen plezier te maken onder elkaar, met af en toe wat ruzie erbij boven in een fascistische staat opgesloten te raken en geen stap meer te mogen verzetten zonder gecontroleerd te worden.

Nu, wat die Brusselse hospitalen betreft, persoonlijk heb ik nog nooit een Franstalige dokter ontmoet die weigerde me verder te helpen en wie weet dat ik al vaak voor mij en voor mijn kinderen in hospitalen moeten verblijven heb. Nog zo’n karaktertrekje van mensen die uw stijl aankleven, ze verdraaien de waarheid en maken er een potje vergif van. Foei! Maar hersenspoeling is het wapen van elke dictatuur.

Een voorbeeld van die leugenachtige geschiedschrijving? Bepaalde boekjes over de eerste wereldoorlog die de laatste tijd floreren. Mijn grootvader, die ook Limburger was, maar nog in de loopgraven van 14-18 tegen de ‘Duits’ gevochten had, bezwoer me te geloven dat wat men me later ook zei, er even vriendelijke officieren (in feite meestal rijke burgers uit Antwerpen, Gent, Luik enz… ) als soldaten waren en Franstaligen of anderstaligen (toen sprak men alleen maar dialect bij de gewone man) allemaal evenzeer van hun Koning hielden. Mijn grootmoeder, die ook Limburgse was, had Frans geleerd in Luik bij supervriendelijke mensen waarmee mijn ouders nog contact hebben. Die mensen wisten wat miserie was, maar ook wat trouw en eerlijkheid betekende. Vandaag is het eigen buik eerst. Mijn buurman: ‘Als we nu al dat geld eens mochten houden dat vandaag naar de Walen gaat (lees Afrika, Zuid-Amerika, enz..?) dan zouden we rijk zijn!’ Lees eerder wat Amélie Nothomb in Péplum over Afrika schrijft en schaam U, gij volk van vette burgers (wie zong dat weer?). Hebt u zich nooit afgevraagd waarom Hugo Claus zo graag naar Frankrijk gaat en onze eigenste Willem zich een Belg noemt?

Neen, u spreekt liever woorden van haat en onbegrip. Wel, ik wens u veel moed, want inderdaad zo plezierig moet uw leven niet zijn. Veel water drinken om uw toxines door te spoelen…

Danièle Dirkx

2° lijsttrekker Leuven (verkiezingen 2003)