DE STAND VAN DE B.U.B. WAS EEN GROOT SUCCES ! – LE STAND DU B.U.B. ETAIT UN GRAND SUCCES !DE STAND VAN DE B.U.B. WAS EEN GROOT SUCCES ! – DER STAND DER B.U.B. WAR EIN GROSSER ERFOLG !

Foto’s – Images – Bilder: B.U.B.

DANK AAN ALLE BEZOEKERS

Op 21 juli 2023 had de Belgische Unie (B.U.B.) opnieuw in stand in de Regentschapstraat in Brussel. Vele duizenden mensen passeerden langs onze stand, honderden bleven er staan en kochten er pro-Belgische artikelen, tekenden er voor de verkiezingen of deelden er hun sympathie voor een nieuw unitair België.

MERCI A TOUS LES VISITEURS

Le 21 juillet 2023, l’Union Belge a de nouveau tenu un stand rue de la Régence à Bruxelles. Plusieurs milliers de personnes sont passées devant notre stand, des centaines sont restées pour acheter des articles pro-belges, signer pour les élections ou partager leur sympathie pour une nouvelle Belgique unitaire.

VIELEN DANK AN ALLE BESUCHER

Am 21. Juli 2023 war die Belgische Union erneut mit einem Stand in der Rue de la Régence in Brüssel vertreten. Viele Tausend Menschen kamen an unserem Stand vorbei, Hunderte haben sich dort angehalten und kauften pro-belgische Artikel, unterschrieben für die Wahlen oder teilten ihre Sympathie für ein neues, einheitliches Belgien.