Waarom hoort u zo weinig over de B.U.B.?

De B.U.B., een democratische centrumpartij, wordt op alle mogelijke manieren doodgezwegen. Andere kleine partijen zoals Vivant, Blauw, Liberaal Appel, Resist, die geen enkele verkozene tellen en misschien zelfs nauwelijks handtekeningen hebben, krijgen hopen meer aandacht. Zit hier een bewuste strategie achter? Misschien wel, misschien niet. Zeker is nochtans dat het voor de separatistische partijen een serieuze bedreiging zou zijn indien ze het publiekelijk moesten opnemen tegen de enige échte oppositiepartij.

De enige partij die de eenheid van het land verdedigt. Ze weten zeer goed dat we een jonge partij zijn met een sterke intellectuele baggage die vele pijnpunten in het wanbeleid kan blootleggen. Ze weten bovendien dat we een nationale partij zijn, een beweging van nationale eenheid die het potentieel heeft om een (middel)grote partij te worden. En dat schrikt af.
Is er een beter middel om het van je tegenstrever te halen dan de krachtenmeting te ontwijken? Daarom worden we misschien quasi doodgezwegen in de media. Wij pretenderen niet dat 95% van de mensen op ons gaat of zou stemmen. Maar wij zijn er ons terdege van bewust dat we een heel redelijk antwoord formuleren op de sociale, institutionele en economische problemen.
Een antwoord waarvan steeds meer en meer mensen ook denken dat het een oplossing kan bieden voor de Belgische problematiek. Alleen is het nog niet bekend.
De kiezer echter mag weten dat wij niet zullen opgeven. Wij doen door. Het besef dat we nooit zullen opgeven in onze strijd voor de Belgische eenheid maakt ons sterk. Wij zullen deze strijd winnen. Hoe moeilijk ze ook mag zijn, deze worsteling zal ons nog meer bewust Belg én Europeaan maken dan we het al waren. De B.U.B. weet, en vele mensen met ons, dat de toekomst voor dit land Belgisch en Europees is. Hoe dan ook.