Sauwens

In het Belang van Limburg van 05.03.03 verklaarde CdenV-politicus Johan SAUWENS dat er zoveel sociaal-economische verschillen zouden zijn tussen Vlaanderen en Wallonië dat er een aparte politiek dient gevoerd te worden. Daar zijn we weer met de fameuze verschillentheorie van het Vlaams-nationalisme.

Indien we de redenering van Sauwens mogen doortrekken, dan dienen we drie kwart van de staten in de wereld af te schaffen want overal zijn er wel grote verschillen tussen landsdelen (bijvoorbeeld in Italië tussen het noorden en het zuiden en in Duitsland tussen het westen en het oosten). Tegelijk dient men dan ook de Europese Unie af te schaffen wegens teveel verschillen tussen Spanje en Denemarken om maar twee landen te noemen. Misschien kan men dan ook ineens die zeer kunstmatige regio Vlaanderen afschaffen wegens teveel sociaal-economische verschillen tussen de westhoek en Limburg enerzijds en de rest van Noord-België anderzijds. Of draait het bij Sauwens gewoon om puur Vlaams-nationalisme?