info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Zijn wij nationalisten?

Een vraag die veel bij onze tegenstanders opduikt, een verwijt eerder, is dat wij hen niet moeten verketteren omdat ook wij nationalisten zouden zijn. De vraag is wat men verstaat allereerst onder “nationaliteit”. Inderdaad verdedigen wij de Belgische nationaliteit en een heldere structuur van de instellingen van de natie. Doch wij zijn evenwel geen nationalisten …

Récolte des signatures: le mi-chemin est fait – Inzameling handtekeningen: we zijn halfweg

Récolte des signatures: le mi-chemin est fait Le B.U.B. est à mi-chemin dans la récolte des signatures. Les listes de candidats prennent forme. Les médias commencent à s’intéresser de plus en plus à ce nouveau parti jeune, centriste et belge. Belgium, here we come ! Qui veut encore figurer sur une liste électorale, devra se …

Werk aan de winkel

Twee nieuwe domeinnamen, een geslaagde handtekeningencampagne, kieslijsten vullen en een veel enthousiasme. De B.U.B. bruist van levenslust. Dat kan hooghartig klinken, maar het is een vaststelling die we hier dagelijks aan den lijve ondervinden. Wij zijn bijna klaar voor de verkiezingen. We kunnen u nu reeds zeggen dat we binnen een zeer korte tijdsspanne met …

De fout van het internationalisme

De laatste tijd worden we overstelpt met de berichtgeving omtrent de oorlog in Irak. Een oorlog die er, spijts de krachtdadige houding van ons land, Frankrijk en Duitsland, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch komen zal. Het zou voor Bush en zijn administratie een enorm gezichtsverlies zijn mocht de gehele mobilisatie en campagne voor …

Stemmen winnen

Wat weten we vandaag al met stellige zekerheid over de komende verkiezingen? De meeste dingen, eigenlijk. Zo weten we dat het Vlaams Blok erop zal vooruitgaan, ontegensprekelijk. We voorspellen nu al dat de traditionele partijen zich met de handen in het haar gaan afvragen: “waarom?”. Waarna ze achteraf stellig verklaren zullen dat een nieuw, efficiënt …