belgischeunie@unionbelge.be

OPROEP STEUN VERKIEZINGEN – APPEL SOUTIEN ELECTIONS

De B.U.B. bij het verzamelen van handtekeningen in Grimbergen, Brabant op 16 maart 2019. - Le B.U.B. lors de la récolte de signatures à Grimbergen dans le Brabant le 16 mars 2019 (foto - photo B.U.B.)

OPROEP STEUN VERKIEZINGEN – APPEL SOUTIEN ELECTIONS

VOOR EEN UNITAIR BELGIË !

Beste leden en sympathisanten,

De B.U.B. gaat een nieuwe electorale uitdaging aan. Voor de nationale verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we lijsten neerleggen in Oost-Vlaanderen (lijst 23) en « Vlaams »-Brabant (lijst 22). Voor Brussel en “Waals”-Brabant hebben we beslist met de Lijsten Destexhe (lijst 13) samen te werken op basis van een gemeenschappelijke verklaring, die louter communautair van aard is. U kan ze terugvinden op onze site. Zo is onze voorzitter, Hans Van de Cauter, derde kandidaat op de federale lijst van Destexhe in Brussel en partijraadslid Yves-Marie Vandenbrande derde op de kamerlijst van Senator Alain Destexhe in “Waals”-Brabant.

Het spreekt vanzelf dat er aan deze nieuwe kiesstrijd kosten verbonden zijn, temeer daar ze volgt op die van oktober 2018. We doen dus een oproep aan uw vrijgevigheid om een gift te doen aan onze partij. Die mag niet meer bedragen dan 500 € per natuurlijke persoon. Die gift kan gestort worden op het rekeningnummer van de B.U.B. BE91 0682 4176 7776.

In tegenstelling tot de traditionele politieke partijen ontvangt de B.U.B. geen enkele toelage van de staat.

Met Belgische groeten,

POUR UNE BELGIQUE UNITAIRE !

Chers membres et sympathisants,

Le B.U.B. se lance dans une nouvelle aventure électorale. Nous déposerons des listes pour les élections nationales du 26 mai 2019 en Flandre orientale (liste 23) et dans le Brabant « flamand » (liste 22). Pour Bruxelles et le Brabant ‘wallon’, nous collaborons avec les Listes Destexhe (liste 13) sur base d’une déclaration commune purement communautaire que vous trouvez sur notre site. Ainsi, le président du B.U.B., Hans Van de Cauter, sera troisième candidat sur la liste fédérale du Sénateur Alain Destexhe et Yves-Marie Vandenbrande, membre du conseil du parti, sera le troisième candidat sur la liste Destexhe dans le Brabant « wallon ».

Il va de soi que ce nouveau combat électoral, qui suit de près celui d’octobre 2018, entraîne des frais. Pourrions-nous dès lors faire appel à votre générosité en demandant de verser un don n’excédant pas 500 € par personne physique à notre parti ? Ce don peut être versé sur le compte du B.U.B. portant le numéro BE91 0682 4176 7776.

Contrairement aux partis politiques traditionnels, le B.U.B. ne reçoit aucun subside de l’Etat.

Salutations belges,

Hans Van de Cauter

Président / Voorzitter B.U.B.

www.belgischeunie.be

www.unionbelge.be

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)