belgischeunie@unionbelge.be

IN DE VERENIGDE STATEN IS “VLAAMS” EEN ZIEKTE – AUX ETATS-UNIS, LE “FLAMAND” EST UNE MALADIE

IN DE VERENIGDE STATEN IS “VLAAMS” EEN ZIEKTE – AUX ETATS-UNIS, LE “FLAMAND” EST UNE MALADIE

IN DE VERENIGDE STATEN IS “VLAAMS” EEN ZIEKTE

De Belgische filmregisseur Dominique Deruddere in L.A. (HBVL Plus 8-9 juni 2013, p. 10) :

Met welke ogen kijkt u vanuit L.A. naar België?

Ik moet toch vaak een lachbui onderdrukken , zeker als ik sommige van onze politici bezig zie. Voor hen heb ik de volgende boodschap: over België wordt in de Verenigde Staten amper gesproken, over Vlaanderen (*) totaal niet. Daar denken ze dat Vlaams een ziekte is. Ik zeg dikwijls: “It’s hard to be Belgian, but it’s worse to be Flemish”. Ik heb al als antwoord gekregen: Flemish? Sounds like a disease, man. You got Flemish ! (lacht) Ik vind sommige stromingen in onze politiek echt gevaarlijk. Als we handel willen drijven met de rest van de wereld zullen we onze blik toch wat moeten verruimen. In Amerika willen ze maar al te graag Belgian beer en chocolate, maar je moet er niet komen aanzetten met Flemish beer, want daar is geen hond in geïnteresseerd. Waar is in godsnaam ons venster op de wereld naartoe?

Instinctief voelen blijkbaar ook de Amerikanen aan dat er iets niet pluis is met het “Vlaams”-nationalisme …

(*) In het betoog van Deruddere verwijst de notie “Vlaanderen” naar de betekenis die politici en media aan het woord geven, namelijk het noorden van België. Deze term wordt gebruikt om de Belgen te verdelen. Het echte Vlaanderen is een internationale en tweetalige regio die zich uitstrekt over het westen van België (de provincies Oost- en West-Vlaanderen en een deel van Henegouwen), het noordwesten van Frankrijk (FransVlaanderen) en het zuidwesten van Nederland (Zeeuws-Vlaanderen).

 

AUX ETATS-UNIS, LE “FLAMAND” EST UNE MALADIE

Le réalisateur belge Dominique Deruddere à L.A. (HBVL Plus 8-9 juin 2013, p. 10):

Comment apercevez-vous la Belgique depuis les Etats-Unis?”

A de nombreuses reprises, je dois m’empêcher de rire, surtout lorsque je vois le comportement de certains de nos politiciens. J’ai le message suivant pour eux: on parle à peine de la Belgique aux Etats-Unis et on n’y parle pas du tout de la Flandre (*). Là-bas, on pense que la Flandre est une maladie. Je dis très souvent: “It’s hard to be Belgian, but it’s worse to be Flemish.” J’ai déjà eu comme réponse: “Flemish? Sounds like a disease, man. You got Flemish !” (rire) A mon avis, certains courants politiques chez nous sont vraiment dangereux. Si l’on veut faire du commerce avec le reste du monde, il faudra quand même un peu élargir notre vision. En Amérique, ils adorent la “Belgian beer » et le « Belgian chocolate », mais il ne faut pas s’y présenter avec de la « Flemish beer » car cela n’intéresse vraiment personne. Que reste-t-il de notre fenêtre sur le monde?

Instinctivement, les Américains ressentent aussi le nationalisme “flamand” comme problématique …

(*) Dans le discours de Deruddere, la notion de « Flandre » renvoie au sens que les politiciens et les médias en donnent, c.-à-d. le nord de la Belgique. Cette acception vise à diviser les Belges. La vraie Flandre est une région internationale et bilingue qui s’étend sur l’ouest de la Belgique (les provinces de la Flandre orientale et occidentale et une partiedu Hainaut), le nord-ouest de la France (la Flandre française) et le sud-ouest des Pays-Bas (la Flandre zélandaise).

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)