GROTE MEERDERHEID NEDERLANDSTALIGEN ZIJN FIERE BELGEN – LA GRANDE MAJORITE DES NEERLANDOPHONES SONT FIERS D’ETRE BELGE


GROTE MEERDERHEID NEDERLANDSTALIGEN ZIJN FIERE BELGEN

Terwijl België op politiek niveau verder ontrafelt, is de Belgische natie sterker dan ooit. Dat is de enige conclusie die je kan trekken uit een peiling die HNB/VRT organiseerden en waarvan de resultaten onlangs bekend werden (7.10.2011).

De peiling maakt duidelijk dat:

1)      de zgn. “Vlamingen” zich in de eerste plaats Belg voelen. 44% voelt zich eerst Belg, 13% voelt zich eerst Europeaan, 41% voelt zich eerst “Vlaming”, 2% weet het niet. Volgens de VRT is deze evolutie in Belgische zin een ommezwaai t.o.v. de vorige peilingen. Jammer genoeg werd er niet gepeild naar de gehechtheid aan de provincies.

2)     Nog opmerkelijker is evenwel de enorme nationale trots die de Belgen voelen: 54% is trots om Belg te zijn, 20% zelfs zeer trots. Deze laatste groep is ongetwijfeld die van de onvoorwaardelijke unitaristen die men ook in andere peilingen tegenkomt. 18% eerder niet trots en een kleine minderheid van 8% “helemaal niet trots” (d.w.z. het klassieke percentage van 8 tot 10 % separatisten dat we ook in andere peilingen zien). Bij de jongeren (de toekomst, zegt men) zijn er liefst 80% die trots tot heel trots zijn om Belg te zijn, bij studenten loopt dat zelfs op tot 90% ( ! ). En dat zijn dan nog maar enkel de cijfers uit het noorden van België. In Brussel en het zuiden ligt dit aantal traditioneel nog hoger, waardoor we gerust kunnen stellen dat minstens 85% van de inwoners van België (erg) patriottisch zijn. Dat is minstens evenveel als er fiere Fransen of Nederlanders zijn.

3)      Op de vraag “wenst u dat België verdwijnt en Vlaanderen onafhankelijk wordt” zijn er 42% die dit “helemaal” niet graag willen en nog eens 34% die dit “niet graag” willen. 15% wil dit “graag” en slechts 7% wil dit “zeer graag”. Anders gezegd, 8 op 10 Nederlandstalige Belgen zijn op z’n minst geen vragende partij voor een (verdere) splitsing van België.

Men kan dus niet zeggen dat de splitsingscatalogus van de onderhandelaars tegemoet komt aan de wensen van het gewest waarvan gezegd wordt dat het de meest vragende partij is voor meer autonomie, integendeel! Eigenlijk zouden nu minstens 20% van de Belgen op de B.U.B. moeten stemmen, tenminste als de media toelaten dat de partij bekend geraakt bij de Belgen. En daar wringt net het schoentje: waarom krijgen dit groot aantal unitaristen en “België-minnaars” geen toegang tot de openbare media?

Het is een regelrechte schande dat zij niet het recht hebben hun mening in de media te komen uiten en de B.U.B. zal blijven vechten om dit onrecht ongedaan te maken !