Vervelende vragen

Op 5 september jongstleden was een Leuvens Hoogleraar te gast bij Siegfried Bracke (Ter Zake). De discussie ging over de (falende) hulpverlening te New-Orleans. Tot driemaal toe merkte de man, zeer terecht overigens, op dat het Amerikaans federalisme met haar verschillende concurrerende overheden de hulp aan slachtoffers niet makkelijker maakte

. Bracke, zelfverklaard voorstander van een Vlaanderen dat geanexeerd wordt bij Nederland (en dus voorstander van de splitsing van België), zat zichtbaar verveeld met deze vraag. En dus ontweek hij ze telkenmale. Nu moet het gezegd worden dat het federalisme in België in tegendeel tot de VSA het land niet verenigt, maar uiteerijt. Vandaag (6 september) stond er nog in HLN te lezen hoe het geregionaliseerde en dus uiterst ingewikkelde sportbeleid mede aan de basis lag van de achteruitgang van het Belgisch voetbal. Tja, het zogezegd federalisme heeft nog niet echt veel voordelen op haar rekening kunnen schrijven: geen dus. Wat is in feite de meerwaarde van het federalisme voor België? Als straks in ons land een ramp gebeurt, wie gaat dan verantwoordelijkheid nemen? Welk bestuursniveau… er is immers “keuze” genoeg.

Nu, de Belgische Unie heeft wel nog heel wat onaangename vragen voor de politici (en voor de media). We zouden graag eens weten waarom “Vlaanderen” onafhankelijk moet worden, en niet Limburg of Antwerpen. Het interesseert ons ook ten zeerste wat nu eigenlijk het verschil in visie is op de Belgische gezondheidszorg, op BHV, op Belgische mobiliteit, op de Belgische buitenlandse handel enz. tussen de VLD, de sp.a, CD&V en Groen! enerzijds en het Vlaams Belang anderzijds. Graag willen we ook weten wat het verschil in vertoog is tussen zij die zeggen dat Franstaligen te veel verschillen om samen mee te besturen en degenen die beweren dat allochtonen te verschillend zijn om mee te besturen… De BUB heeft zo tientallen vragen, maar we mogen ze wel niet stellen. Tot dusver wordt het meest fundamentele ‘debat’ -welke toekomst voor België- gevoerd door… separatisten.