Stemmen winnen

Wat weten we vandaag al met stellige zekerheid over de komende verkiezingen? De meeste dingen, eigenlijk. Zo weten we dat het Vlaams Blok erop zal vooruitgaan, ontegensprekelijk. We voorspellen nu al dat de traditionele partijen zich met de handen in het haar gaan afvragen: “waarom?”. Waarna ze achteraf stellig verklaren zullen dat een nieuw, efficiënt beleid het Vlaams Blok zal afremmen. We zien voor ons ook al Jos Geysels het naderende, totale faillisement van Agalev uitleggen. Zakelijk zal hij verklaren dat “het al slechter geweest is in 1987 bijvoorbeeld, of in 1995”. De ecotaks, waarvoor de groenen België verkocht hebben is er trouwens nog altijd niet.

Naast het Vlaams Blok zullen ook andere extremistische partijen stemmenwinst boeken. De arrogante N-VA haalt 5%, zonder twijfel. Maar dat is het dan ook. Het nationalistische potentieel is niet groter dan dat. De partij zal allicht na de verkiezingen (een jaar? Twee jaar?) opgaan in de CD&V. Deze partij die eens het middenveld belichaamde is thans zozeer naar de rechterzijde opgeschoven dat ze het VB benadert. De affiches spreken boekdelen. “Drugs? Niet met ons” (VB: criminaliteit? Harde aanpak). Extreem-rechtse splinterpartijtjes zoals het Liberaal-Appel en Blauw kunnen misschien lokaal succes boeken, maar niet meer. Het Liberaal Appel is eigenlijk gewoon een “Blauw Blok”. Extreem-links maakt allang geen kans meer, ondanks het feit dat een oprisping onder het banier van de A.E.L. niet uit te sluiten valt. De VLD is vreselijk in zichzelf verdeeld. De kopstukken én achterban zitten nogal verveeld met hun confederalistische koers. Voor wat staat de VLD nu eigenlijk? SP.a-Spirit daarentegen heeft de grote “verdienste” voor alles te staan: Socialistisch, progressief,anders,sociaal,internationaal, regionaal, integraal-democratisch… Kortom: een partij die kost wat kost haar macht wil behouden door van een paar walletjes te eten. Het kartel met de separatisten van Spirit (volledig tegenstrijdig met het eerste punt van de SP.a) is het beste bewijs van het volslagen faillisement van de Vlaamse sociaal-democratie. De Franstalige partijen dan. Opmars van extreem-rechts? Zou best kunnen. Iets meer dan tien jaar na het VB lijkt het FN te gaan doorbreken. Niet zeker, maar toch. De PS zal spijtig genoeg wel de grootste partij blijven in het zuiden, zodat de Vlaamse kankeraars zich nog wat meer kunnen ophitsen over onbestaande transfers. Andere regionalistische partijen zoals de CDH (wat een koerswijziging tov. de PSC!) en het MR zullen ook wel winnen. De Franstalige partijen kunnen zoveel “nee zeggen” tegen de staatshervormingen dan ze willen, ze zullen toch meegaan. Dat doen ze al 30 jaar. De imperialistische Vlaamse geldwolven zullen er niet om treuren. Ecolo zal zwaar delen in de klappen.

En wij? Wat zal er met ons gebeuren? Wij zijn niet zo pretentieus om onze verkiezingsuitslag te voorspellen. We wachten op een eerlijke kans in de media om ons gedachtegoed op een correcte en faire manier te verdedigen. We weten dat de meerderheid van de Belgen géén ontbinding van hun Staat wenst. Maar de meerderheid moet geïnformeerd worden. Ze moét weten dat er een nationaal alternatief is, wars van de verschillende geestesstromingen Belgisch én Europees.

De traditionele partijen hebben hun land al lang verraden. Zij vertegenwoordigen zichzelf. Hun eigen posten, hun eigen belang. En ze gaan zich afvragen waarom het extremistische VB stemmen gaat winnen…