belgischeunie@unionbelge.be

De Waal en de auto

De Waal en de auto

Nu het politieke landschap weer in beroering is door de kwestie rond Francorchamps, stellen velen zich terecht de vraag waarom ons land ‘heiliger moet zijn dan de paus’ en nu al tabaksreclame verbieden, terwijl de Europese richtlijnen dit pas gebieden voor 2006. Het moet zijn dat G. Bourgeois op een weinig gemoedelijke voet leeft met tabak, want hij verzet zich blijkbaar enorm heftig tegen de reclame.

Omdat hij het vuur niet aan de sigaret kan brengen, voelt hij er meer voor om de lont elders aan te steken. De man is ook milieubewust en hij vindt niet alleen de rook van tabak, maar ook die van uitlaatgassen bedervend. Vandaar zijn initiatief met speelgoedautootjes. Terecht zou men zich kunnen afvragen waarom een volwassen man in vredesnaam zijn tijd in zulke fratsen moet steken. Maar met flaminganten weet je maar nooit, dàt was ons al langer bekend. Klaarblijkelijk dienen de auto’s die weldra zullen uitgedeeld worden om te tonen hoeveel geld er we jaarlijks vloeit naar de ‘Walen’. Er is een andere partij die zulk een symboliek gebruikt, het Vlaams Blok. De N-VA doet dus wederom beroep op de symboliek van zijn spitsbroeders. Inderdaad zijn zij de Vlaamse idee indachtig. Had Karel Dillen immers niet verklaard dat ‘de Waal een parasiet is op het Vlaamse volk’? En dus kunnen we om de twee jaar een auto kopen wanneer we ‘vrij zijn’ van het Walenland. Voorwaar een schitterend vooruitzicht waar geen rechtgeaarde Vlaming aan moet kunnen weerstaan, zo menen de beide partijen.

Het feit dat zulk een symboliek aanzet tot racisme was natuurlijk nog niet opgekomen in de hoofden van deze mensen. Blijkbaar zijn sommige tabaksonthouders grote verbruikers van alcohol. De Franstalige politici ondertussen vinden dat de tabaksreclame behouden moet worden omdat het de belangen van het Waals gewest dient. Dit is natuurlijk een grove leugen, Francorchamps is goed voor de uitstraling van héél België. Dat komt ervan wanneer men partijen regionaliseert. Uit dit en het voorval (waarbij Agalev en Ecolo aanvankelijk een gescheiden koers voeren) bij Nepal trokken sommigen de conclusie dat Frans- en Nederlandstaligen niet in één partij kunnen samenzitten. Dat dat niet komt omdat ze te ‘verschillend’ zijn, maar simpelweg omdat ze geen verantwoording moeten afleggen voor heel het hele land bij de federale verkiezingen, dààr denkt blijkbaar niemand aan.

Onze beweging waarin mensen van alle taalgroepen vreedzaam samenwerken bewijst dag na dag de onzin van zulke leugens, en ontmaskert ze als platvloers racisme. Verdoken, dat wel. Of gelooft u ook dat u binnenkort twee auto’s kan kopen om de vier jaar door simpelweg te stoppen met roken?

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)