belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Waarom hoort u zo weinig over de B.U.B.?

De B.U.B., een democratische centrumpartij, wordt op alle mogelijke manieren doodgezwegen. Andere kleine partijen zoals Vivant, Blauw, Liberaal Appel, Resist, die geen enkele verkozene tellen en misschien zelfs nauwelijks handtekeningen hebben, krijgen hopen meer aandacht. Zit hier een bewuste strategie achter? Misschien wel, misschien niet. Zeker is nochtans dat het voor de separatistische partijen een …

Sauwens

In het Belang van Limburg van 05.03.03 verklaarde CdenV-politicus Johan SAUWENS dat er zoveel sociaal-economische verschillen zouden zijn tussen Vlaanderen en Wallonië dat er een aparte politiek dient gevoerd te worden. Daar zijn we weer met de fameuze verschillentheorie van het Vlaams-nationalisme. Indien we de redenering van Sauwens mogen doortrekken, dan dienen we drie kwart …

Het debat in Rijkevorsel – Le débat à Rijkevorsel

Het debat in Rijkevorsel B.U.B.-ondervoorzitter voert debat tegen hoofd van de VB-studiedienst, de Heer Van Cleemput te Rijkevorsel. De organisatie gebeurde door de VVB (www.vvb.org) Le débat à Rijkevorsel B. Yammine, vice-président du B.U.B., débat avec le responsable du service d’étude du Vlaams Blok, Monsieur Van Cleemput, à Rijkevorsel, organisé par VVB (www.vvb.org) Link to …

Zijn wij nationalisten?

Een vraag die veel bij onze tegenstanders opduikt, een verwijt eerder, is dat wij hen niet moeten verketteren omdat ook wij nationalisten zouden zijn. De vraag is wat men verstaat allereerst onder “nationaliteit”. Inderdaad verdedigen wij de Belgische nationaliteit en een heldere structuur van de instellingen van de natie. Doch wij zijn evenwel geen nationalisten …

Récolte des signatures: le mi-chemin est fait – Inzameling handtekeningen: we zijn halfweg

Récolte des signatures: le mi-chemin est fait Le B.U.B. est à mi-chemin dans la récolte des signatures. Les listes de candidats prennent forme. Les médias commencent à s’intéresser de plus en plus à ce nouveau parti jeune, centriste et belge. Belgium, here we come ! Qui veut encore figurer sur une liste électorale, devra se …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)