VRT moet gedepolitiseerd worden

Het wordt een vertrouwd beeld: de Vrt voert steeds weer dezelfde politici ten tonele: Een van onze zovele, overbodige ministers of anderen uit de paarse coalitie. Maar het is niet alleen de regering die baat heeft bij de politiek gekleurde zender, het is vooral het concept ‘Vlaanderen’ dat er wel bij vaart. Over België wordt niet meer gesproken- tenzij het echt moet (en dan nog). Zelfs het weerbericht is “vervlaamsd”.

Dit terwijl de overdonderende meerderheid van de mensen het, ondanks 30 jaar indoctrinatie en staatshervormingen, nog stèèds over België heeft. Maar daar heeft de ‘Vlaamse’ Radio en Televisie geen boodschap aan. De B.U.B. wil dit probleem structureel aanpakken door de huidige gemeenschapszenders, Vrt en Rtbf, te vervangen door één nationale omroep: een opnieuw herop te richten BRT/RTB, die aandacht heeft voor problemen over de taalgrens. Nu weten we wat er in Nederland of Duitsland gebeurt, maar over het zuiden van het land horen we (bijna) geen woord. En dat terwijl er Europese zenders (Euronews) zijn! Deze zender moet ook politiek neutraal zijn, en dus alle partijen evenveel zendtijd verschaffen. Zoiets is niet meer dan normaal in een echte democratie. Het doel moet dus zijn: een objectieve meertalige zender in een meertalig land. Dat betekent natuurlijk niet dat àlle uitzendingen tweetalig moeten zijn, maar er moet wel een substantieel aanbod zijn in meertalige programma’s. In een éénwordend Europa, dat trouwens willens nillens meertalig zal zijn, hebben regionalistische (nationalistische) zenders geen toekomst. Vlaanderen en Wallonië zijn voor ons, noch voor de mensen een (politieke) realiteit. Dan moeten de media het ook niet cultiveren.