VOTEZ/STEM B.U.B.

EEN GOEDE REDEN OM BELG.UNIE ( B.U.B.) TE STEMMEN : DE KOST VAN HET FEDERALISME

10 miljard euro per jaar betalen voor een inefficiënt, ingewikkeld, discriminerend, ondemocratisch en staatsbedreigend systeem. Il faut le faire ! Stem BELG.UNIE om dit absurd systeem af te schaffen en het unitaire België te herstellen. Het is nooit te laat om een vergissing van de politici recht te zetten (Muur van Berlijn, apartheid in Zuid-Afrika,…).

UNE BONNE RAISON POUR VOTER BELG.UNIE (B.U.B.): LE COUT DU FEDERALISME

Payer 10 milliards d’euros par an pour un système inefficace, compliqué, discriminatoire, anti-démocratique menaçant en outre l’unité du pays. Il faut le faire ! Votez BELG.UNIE pour supprimer ce système absurde et rétablir la Belgique unitaire. Il n’est jamais trop tard de rectifier une erreur (Mur de Berlin, apartheid en Afrique du Sud,…).

Interview voorzitter B.U.B. (FM Brussel): 31.05.2010

B.U.B. OP FM BRUSSEL