181 JAAR GELEDEN – IL Y A 181 ANS – VOR 181 JAHRE

Op 21 juli is het de Belgische nationale feestdag. Dan herdenken de Belgen de eedaflegging van de eerste Koning der Belgen, Leopold I, op het Koningsplein te Brussel.

Le 21 juillet, c’est la Fête nationale belge. A cette occasion, les Belges commémorent la prestation de sserment du premier Roi des Belges, Léopold Ier, Place Royale à Bruxelles.

Am 21. Juli ist es der Belgischen Nationalen Feiertag. Zu dieser Gelegenheit gedenken die Belgier die Beschwörung des ersten Königs der Belgier, Leopld I., am Königsplatz in Brüssel.