belgischeunie@unionbelge.be

Vlaams/Waals nationalisten en het Europa der regio’s

Vlaams/Waals nationalisten en het Europa der regio’s

Een veelgebruikt argument van de Vlaams/Waals-nationalisten voor het opdoeken van België is dat men in Europa zogezegd overal aan het regionaliseren en dat het dus maar logisch is dat België ook zou verder regionaliseren , zelfs totdat de twee gewesten twee aparte staten zouden zijn .

Het schijnt deze Vlaams/Waals-nationalisten te zijn ontgaan dat in Europa eigenlijk een centralisatie beweging bezig is . In plaats van de regionaliseren centraliseert Europa . Steeds meer beslissingen worden op Europees niveau genomen . Op dit eigenste ogenblik bereid Europa een Europese grondwet voor , worden er plannen gemaakt om de Europese commissie en het Europees parlement meer macht te geven , meer beslissingskracht . De lidstaten zullen in de toekomst hun eigen beslissingkracht/recht zien verminderen , beslissingen zullen steeds meer op Europees niveau plaatsvinden .

Geen enkel land in het hedendaagse , centraliserende Europa denkt er dan ook
over om de lagere bestuursstructuren meer macht te geven . Deze machtsoverdrachten zouden de slagkracht van de staten binnen Europa, slagkracht die nu al door de Unie zelf steeds meer wordt beperkt , nog sterker doen teruglopen . Verder is het ook zo dat , wanneer men het nu al lastig heeft om een consensus te vinden tussen de vijftien leden , het nog moeilijker wordt een consensus te vinden na de nakende uitbreiding met voormalige Oostbloklanden , laat staan tussen tientallen regio’s/gewesten.

Ondanks deze tendensen blijven vele Vlaams/Waals nationalisten er toch nog op hameren dat er binnen de lidstaten van de Europese Unie een sterke regionaliseringbeweging bezig is .Waaruit leiden zij dit af ? Volgens velen van hen is het overduidelijk dat in heel Europa de lagere bestuursniveaus binnen de lidstaten meer bevoegdheden toegeschoven worden . Waar gebeurd dat dan ?

In Duitsland ? Duitsland is reeds sinds 1949 een bondsstaat en er is bitter weinig veranderd aan deze staatsstructuur dus spreken over een recente tendens is een verkeerd voorstellen van de feiten . Spanje ? Ook daar bestaan de regio’s al enkele decennia en blijkt de centrale overheid in Madrid de touwtjes nog steeds zeer stevig in handen te hebben . Frankrijk ?
In Frankrijk beslist men te Parijs wat er in het land gebeurd en daar blijft het bij . Nederland ? Dat heeft een provinciale structuur , geregeerd vanuit Den Haag .

Waar zijn nu die regio’s en gewesten in andere landen die zogezegd wel beter en verder geregionaliseerd zijn dan België ? Nergens , weerom een zoveelste misverstand dat door Vlaams/Waals-nationalisten de wereld is ingestuurd om hun ideeën te ondersteunen

Een Europa van regio’s zoals vele Vlaams/Waals-nationalisten verklaren , zal er dus nooit komen . Het is juist het omgekeerde van wat er nu bezig is
binnen Europa.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)