Récolte des signatures: le mi-chemin est fait – Inzameling handtekeningen: we zijn halfweg

Récolte des signatures: le mi-chemin est fait

Le B.U.B. est à mi-chemin dans la récolte des signatures. Les listes de candidats prennent forme. Les médias commencent à s’intéresser de plus en plus à ce nouveau parti jeune, centriste et belge. Belgium, here we come ! Qui veut encore figurer sur une liste électorale, devra se dépêcher !

Inzameling handtekeningen: we zijn halfweg

De B.U.B. is halfweg met het verzamelen van de handtekeningen. De kandidaatslijsten krijgen vorm. De media beginnen zich steeds meer te interesseren voor deze nieuwe, jonge en Belgische centrumpartij. Belgium, here we come ! Wie nog op een kieslijst wil staan, moet zich reppen !