OLYMPISCHE SPELEN IN BELGIË? – JEUX OLYMPIQUES EN BELGIQUE?

Jeux Olympiques en Belgique?

Le président Rogge du Comité Olympique International a déclaré le 12.11.03 au ministre des sports de la communauté flamande que les jeux olympiques, si l’on veut les organiser dans une ville belge, doivent impliquer la collaboration de toute la Belgique et qu’ils ne peuvent donc être limités à une région. Il voit Bruxelles aussi comme le seul endroit où ces Jeux pourraient être organisés.

Le B.U.B. partage entièrement ce point de vue de cet expert sportif belge renommé. Il serait hautain de la part du gouvernement flamand d’en penser autrement, mais nous connaissons tous les intentions réelles de ce niveau de pouvoir superflu et coûteux…

Olympische Spelen in België?

De voorzitter Rogge van het Internationaal Olympisch Comitee heeft op 12.11.03 verklaard aan de minister van sport van de Vlaamse gemeenschap dat de Olympische Spelen, indien men ze in een Belgische stad wil organiseren, de medewerking moeten inhouden van heel België en dat ze niet tot een gewest mogen beperkt blijven. Hij ziet Brussel ook als de enige plaats waar die Spelen zouden kunnen plaats vinden.

De B.U.B. is het volledig eens met deze mening van deze befaamde Belgische sportdeskundige. Het zou pretentieus zijn van de kant van de Vlaamse regering om er anders over te denken, maar we kennen allen de werkelijke intenties van dit overbodige en kostelijke machtsniveau…