NOUVEAU SITE INTERNET – NIEUWE INTERNETSITE

Comme vous le constatez, le B.U.B. a réaménagé son site internet. Nous voulons donner un aperçu agréable et compréhensible de notre parti. Si vous avez encore des remarques, elles sont toujours les bienvenues.

Le B.U.B. est et reste un parti centriste pour l’union de la Belgique. Ceci est le noyau de notre programme auquel nous ne toucherons jamais. Le B.U.B. se présentera lors des élections régionales de l’année prochaine dans une partie de la Belgique à déterminer ultérieurement.

Le 6 décembre (date encore modifiable), nous organiserons de nouveau une réunion nationale. Si vous voulez venir en tant que membre, veuillez nous contacter.

Zoals U ziet heeft de B.U.B. haar website in een nieuw kleedje gestoken. Wij willen u een aangenaam en overzichtelijk beeld geven van onze partij. Indien U opmerkingen zou hebben, zijn die uiteraard altijd welkom.

De B.U.B. is en blijft een centrumpartij voor de Belgische eenheid. Dat is de kern van ons programma waaraan we nooit zullen raken. De B.U.B. zal opkomen bij de regionale verkiezingen volgend jaar in een later te bepalen deel van België.

Op 6 december (datum nog wijzigbaar) houden we terug een nationale vergadering. Indien u als lid wil komen, gelieve ons dan te contacteren.