Het forum is Antibelgisch en antidemocratisch

Het zogenaamde « Forum voor Institutionele Aangelegenheden » is zowel anti-Belgisch als antidemocratisch. Anti-Belgisch omdat het de Belgische Staat nog verder wil ontmantelen onder het mom van “homogene bevoegdheidspakketten” en van “een beter bestuur”. Nationalisten aan beide zijden van de taalgrens beheersen sedert decennia het politieke leven in ons land.

Elke partij die meewerkt aan een volgende staatshervorming loopt het racistische Vlaams Blok achterna, dat als belangrijkste eis en als bestaansreden “België Barst!” heeft. Het Vlaams- en Waals-nationalisme ondergraven stelselmatig het vreedzaam samenleven van verschillende taalgroepen in België. Wie denkt er nog aan het Belgisch belang buiten de B.U.B.? Hoe gaan we trouwens de Europese Unie opbouwen met veto’s, blokkeringen, institutionele en financiële chantage, afwijzingsfronten en vragen om steeds meer autonomie?

Het “Forum” is ook antidemocratisch. Discussies over grote maatschappelijke thema’s horen in een parlement gevoerd te worden en niet in Overlegcomités, achter gesloten deuren. Deze kan men niét ter verantwoording roepen. Democratie hoort thuis in de door de bevolking verkozen organen. Bovendien is de Belgische bevolking in de laatste 34 jaar nog nooit geraadpleegd over de vraag of zij wel een ontmanteling van haar Staat wenst. Ondanks de dagelijkse oorlogszuchtige, nationalistische taal van onze politici tonen alle peilingen aan dat de bevolking niet het einde van België wenst. Wie vertegenwoordigt deze mensen?

De B.U.B. heeft alvast 2.000 handtekeningen verzameld van ontevreden landgenoten en zal die aan de Senaat overhandigen.