Nationalistische vendelzwaaiers: steeds meer kritiek

‘Vlaanderen Vlagt’, u weet wel de organisatie die iedere wielerwedstrijd misbruikt om met vlaggen aan ultranationalistische propaganda te doen, komt steeds meer onder vuur te liggen. Mensen van de Vrt hadden reeds eerder hun ongenoegen geuit over de nationalistische propaganda: “Wij storen ons vreselijk aan die vlaggen”, Aldus het hoofd van de Vrt-sportdienst enkele dagen geleden. Een incident dit weekeinde maakte de discussie nog actueler: Veldrijder Ben Berden werd zondag verwond door een roekeloze vlaggenzwaaier van 15. Wat trouwens nogmaals de vraag doet rijzen naar het onbeschaamd laten maken van politieke propaganda door kinderen.

Laurent De Backer (Wielerbond) en Jos Van Roy (organisator Crosscup veldlopen) zijn alvast niet te spreken over het incident. Er wordt zelfs gedacht aan een verbod, omdat de vlaggen ten koste gaan van de organisatie. Of het nu verboden wordt of niet, de discussie is wederom actueel. De Vlaams-nationalisten (en de Vlaams-nationalistische grootindustriëlen achter het project) schijnen echter niet te beseffen dat ze de neerwaartse spiraal van de Vlaamse Beweging niet tegenhouden door hun zielige en drieste acties, maar integendeel, goed op weg zijn zichzelf te vernietigen. Mooi zo.