Het VB en de N-VA, om over na te denken

“Het VB eist Vlaams geld en Vlaamse welvaart in Vlaamse handen” (VB-programma)”

“‘Hulp aan de derde wereld’ moet plaats ruimen voor het instellen van structurele solidariteitsverbanden tussen Noord en Zuid, net zoals binnen ons land (!) een eeuw geleden de armenbijstand overstegen werd door de sociale zekerheid” (N-VA programma)

Net die SZ in ONS land (ze bedoelen België) willen ze afbreken…

“Wij willen daarin de democratie ten volle laten spelen en verantwoordelijkheid opnemen voor de eigen successen en fouten. Om dat te verwezenlijken moeten we de sleutels van onze eigen welvaart in handen krijgen. Dat impliceert o.m. fiscale autonomie en eigen bevoegdheid naar arbeidsmarkt, inkomensbeleid en sociale zekerheid toe.” (N-VA programma)

De N-VA zegt het mooier, opgepoetster, maar ze verdraaien de feiten al evenzeer als het Blok. .”De N-VA eist Vlaams geld en Vlaamse welvaart in Vlaamse handen” is trouwens al eens uitgesproken door de partijvoorzitter G. Bourgeois (m.n. op .
2/12/2001 op een partijcongres)

Blijkbaar zijn er heel wat gelijkenissen tussen beide partijen, die verder gaan dan alleen maar het streven naar een Vlaamse Republiek…

”De democratische legitimiteit van België brokkelt iedere dag verder af” (N-VA 05/05/2002) . Misschien kan de N-VA bij zichzelf te rade gaan om het antwoord op deze vraag te vinden.