info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

IVOX: FLAMINGANTISCH LEUGENBUREAU – IVOX: UN BUREAU FLAMINGANT ET MENSONGER

Begin december 2017 publiceerde de pers een bedenkelijke peiling van het mysterieuze onderzoeksbureau IVOX. Dit bureau organiseert peilingen sedert 2004. Deelnemers kunnen er zich gratis inschrijven met meerdere profielen en er nog prijzen mee kan winnen ook (http://ivoxpanel.be/). Zoals gekend, sparen de separatisten kosten noch moeite om aan massamanipulatie te doen. Het manipuleren van peilingen hoort daar uiteraard bij. Erger is het nog wanneer sommige media zich op de resultaten van dit soort pseudowetenschappelijke peilingen baseren.

Début décembre 2017, la presse a publié un sondage discutable par un bureau de sondage opaque nommé IVOX. Ce bureau organise des sondages depuis 2004. Les participants peuvent s’y inscrire gratuitement au moyen de plusieurs profils tout en pouvant gagner des prix (http://ivoxpanel.be/). Comme on le sait, les séparatistes ne lésinent pas sur les efforts pour manipuler l’opinion publique. Bien sûr, manipuler les sondages en fait partie. Pire encore, certains médias se basent sur les résultats de ce genre de sondages pseudo-scientifiques.

POLITIQUE CORROMPUE – CORRUPTE POLITIEK

2017 entrera dans les annales comme l’année où les Belges ont découvert que beaucoup de leurs politiciens sont des profiteurs, pourvu qu’ils ne soient pas des criminels en col blanc. Il n’y a plus aucun parti traditionnel qui est sans blâme. Ceux qui en sont toujours membres ont donc intérêt à s’interroger.

2017 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat de Belgische burgers ontdekt hebben dat vele van hun politici profiteurs zijn, voor zover het geen witteboordcriminelen zijn. Geen enkele machtspartij is nog zuiver. Wie er nu nog lid van is, zou zich serieuze vragen mogen stellen.

WIE WAAKT OVER DE VOEDSELGEZONDHEID EN DE DIEREN? – QUI PROTEGE LA SANTÉ ALIMENTAIRE ET LES ANIMAUX ?

Het Henegouwse vleesbedrijf Veviba, een filiaal van de West-Vlaamse firma Verbist, is in opspraak gekomen na een inspectie in een slachthuis van de firma in Bastenaken (provincie Henegouwen). Aanleiding daartoe is etikettenfraude, verwerken van vlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie en het verkopen van oud vlees. Nadien kwam ook een filiaal van de firma in Olen (provincie Antwerpen) vervallen vlees te verkopen. De B.U.B. stelt zich ernstige vragen bij de ingewikkelde controlemechanismen inzake voedselveiligheid in België.

La société de viande hennuyère Veviba, une filiale de la société flamande occidentale Verbist, a été mise en cause après une inspection dans un abattoir de l’entreprise à Bastogne (province du Luxembourg). La raison en sont : l’utilisation abusive d’étiquettes, le traitement de viande inapte à la consommation humaine et la vente de viande périmée. Par la suite, une succursale de l’entreprise à Olen (province d’Anvers) a également vendu de la viande périmée. Le B.U.B. remet sérieusement en question les mécanismes de contrôle complexes relatifs à la sécurité alimentaire en Belgique.

LA BELGIQUE EST TOUJOURS TRES FAIBLE AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER – BELGIE IS NOG STEEDS ZEER ZWAK OP OLYMPISCHE WINTERSPELEN

L’histoire devient fort ennuyeuse. Lors des Jeux Olympiques d’Hiver qui se sont tenus du 9 au 25 février à Pyeonchang en Corée du Sud, la Belgique n’a obtenu dans l’ensemble qu’une seule médaille d’argent. Comme d’habitude, les médias chantent les mérites de ce prétendu succès. Malheureusement, la réalité est fort différente. Selon le B.U.B., la scission de la politique des Sports est la cause principale de cet échec.

Het wordt een afgezaagd verhaal. België haalde op de Olympische winterspelen die van 9 tot 25 februari in Pyeonchang in Zuid-Korea werden gehouden welgeteld één zilveren medaille. De media schilderen dat, gewoontegetrouw, af als een groot succes. De werkelijkheid is helaas anders. Volgens de B.U.B. is de voornaamste oorzaak van dit falen de splitsing van het Belgisch sportbeleid.

VIJFTIG JAAR NA LEUVEN ‘VLAAMS’: TIJD OM DE TWEE LEUVENSE UNIVERSITEITEN TE HERENIGEN – CINQUANTE ANS APRES LEUVEN ”VLAAMS”: IL FAUT REUNIFIER LES DEUX UNIVERSITES LOUVANISTES

Vijftig jaar geleden, in 1968, werd de katholieke Universiteit van Leuven onder flamingantische druk gesplitst in een Nederlands- en een Franstalige universiteit. Voor de B.U.B. was deze splitsing een catastrofale vergissing, zowel voor België als voor de Belgische wetenschap.

Il y a cinquante ans, en 1968, l’université catholique de Louvain fut scindée sous la pression flamingante en une université néerlandophone et une université francophone. Pour le B.U.B., cette scission était un gâchis énorme pour la Belgique et pour la science belge.