belgischeunie@unionbelge.be

HERDENKING VAN 11 NOVEMBER – COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

HERDENKING VAN 11 NOVEMBER – COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

vlnr / de gauche à droite: Luc Claerhout, lid /membre B.U.B., Pierre-Alexandre de Maere, voorzitter / président CDF, Hans Van de Cauter, voorzitter / président B.U.B., Bertrand Waucquez, coördinator van het kartel / coordinateur du cartel (Foto – Photo B.U.B.)

Het kartel BELG-UNIE samengesteld uit B.U.B., CDF en BAB was ook dit jaar op de herdenking van Wapenstilstand aan de Congreskolom in Brussel vertegenwoordigd. Hoewel de VRT het vertikte dit belangrijk nationaal evenement ’s morgens op de radio aan te kondigen, was er toch veel volk komen opdagen om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, nu 93 jaar geleden.

Een militaire parade met muziek en natuurlijk de Brabançonne gingen de bloemenhulde aan de Onbekende Soldaat vooraf. De oud-strijders waren in groot aantal aanwezig evenals Prins Filip. Voor de B.U.B. was dit een uitgelezen kans om de gehechtheid van de partij aan de democratische waarden en  de eenheid van het land te benadrukken. We stellen bovendien vast dat onze unitaristische oplossingen steeds meer ingang vinden bij de bevolking en zelfs bij de regerende politieke klasse.  Daarover kunnen we ons alleen maar verheugen !

La Colonne du Congrès à Bruxelles – De Congreskolom in Brussel (Photo – foto B.U.B.)

Le cartel BELG-UNIE composé du B.U.B., du CDF et de la BAB était de nouveau représenté lors de la commémoration de l’Armistice à la Colonne du Congrès à Bruxelles. Bien que la radio de la VRT se soit refusée d’annoncer cet important évènement national lors du journal matinal, une foule était présente pour commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale, maintenant il y a 93 ans.

Une parade militaire musicale et bien entendu la Brabançonne précédaient un hommage fleuri au Soldat Inconnu. Les anciens combattant étaient présents en grand nombre ainsi que le Prince Philippe. Pour le B.U.B., c’était une occasion idéale pour souligner son attachement aux valeurs démocratiques ainsi qu’à l’unité du pays. Nous constatons en outre que nos solutions unitaristes trouvent de plus en plus d’écho auprès de la population, voire auprès de la classe politique au pouvoir. On ne peut que s’en réjouir !

La parade militaire Place du Congrès – de militaire parade op het Congresplein (Photo – foto B.U.B.)