83% VAN DE “WALEN” TEGEN EEN NIEUWE “STAATSHERVORMING” – 83% DES “WALLONS” CONTRE UNE NOUVELLE “REFORME DE L’ETAT”

Volgens een recente opiniepeiling is in het zogenaamde  “Wallonië” 83 procent van de ondervraagden van mening dat hun leiders “de nieuwe eisen van de  ‘Vlamingen’ [lees: flaminganten] op vlak van regionalisering en autonomie niet moeten aanvaarden, terwijl 17 procent het tegenovergestelde vindt.”

Selon un sondage récent, 83% des personnes interrogées dans la soi-disant “Wallonie” estiment que leurs dirigeants “ne doivent pas accepter les nouvelles demandes des soi-disant ‘Flamands’ [lisez: flamingants] en matière de régionalisation et d’autonomie, contre 17% qui sont d’une opinion inverse.”

(bron/source: Belga, 31.07.2011)

De B.U.B. kan dit perfect begrijpen omdat verdere splitsingen van bevoegdheden en middelen de separatisten alleen maar sterker zullen maken.

Le B.U.B. le comprend parfaitement parce que de nouvelles scissions de compétences et de moyens ne feront que renforcer les séparatistes.