PEILING: 8,5% SEPARATISTEN, 40% UNITARISTEN – SONDAGE: 8,5% DE SEPARATISTES, 40% D’UNITARISTES

Slechts 8,5 procent van jongeren wenst het einde van België

Slechts 8,5 procent van de Belgische jongeren wil een splitsing van het land. Dat blijkt dinsdag uit een enquête die het Centrum voor Politicologie van de KU Leuven op touw heeft gezet. Opvallend is ook dat ongeveer vier op tien jonge kiezers van Vlaams Belang en N-VA de splitsing volstrekt afwijst.

De enquête, die tussen maart en juli is uitgevoerd bij 3.033 jongeren van 21 jaar oud, geeft aan dat jongeren aan beide kanten van de taalgrens weinig voelen voor het einde van België. De steun voor een splitsing is onder Nederlandstalige jongeren (8,8 procent) slechts iets hoger dan onder Franstalige jongeren (8,0 procent).

Wel bestaat in het Nederlandstalige landsgedeelte een veel breder draagvlak voor de overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren (52,1 procent) wil een grotere autonomie voor de deelstaten, tegen 27,1 procent in Franstalig België.

Onder Franstalige jongeren is meer dan de helft (50,9 procent) dan weer gewonnen voor een terugkeer naar het unitaire België. Partijvoorkeur speelt daarbij niet zo’n grote rol. Heimwee naar een unitair staatsmodel leeft ook bij bijna een kwart van de Nederlandstalige jongeren (23,6 pct), en dan vooral bij groene en socialistische kiezers.

Vreemd genoeg zou ook 20,3 procent van de jonge Vlaams Belang-kiezers en 14,7 procent van hun N-VA-leeftijdsgenoten een unitaire toekomst voor België zien zitten. Bij de jonge N-VA-kiezers spreekt 61,2 procent zich uit voor meer autonomie voor de deelstaten en 14,3 procent voor de splitsing van België. Onder de jonge Vlaams Belang-kiezers wil 24,3 procent het einde van het land.

63 procent van de Belgische jongeren vindt dat een splitsing zeker niet mag gebeuren. Dat is ook de mening van 72,7 procent van de Franstaligen, 58 procent van de Nederlandstaligen, 43,5 procent van de Vlaams Belang-kiezers en 39,1 procent van de N-VA-kiezers.

A peine 8,5% des jeunes de 21 ans veulent scinder la Belgique

Les séparatistes constituent 8 pc des sondés francophones et 8,8 pc des sondés néerlandophones. A peine 8,5 pc des jeunes Belges de 21 ans souhaitent une scission de la Belgique, ressort-il d’une enquête menée par la KUL. Et, paradoxalement, 4 jeunes électeurs de la N-VA ou du Vlaams Belang sur 10 rejettent catégoriquement cette option.

Les séparatistes constituent 8 pc des sondés francophones et 8,8 pc des sondés néerlandophones. Les transferts de compétences recueillent en revanche des réactions beaucoup plus contrastées: 52,1 pc des néerlandophones sont favorables à une autonomie plus grande des entités fédérées contre 27,1 pc des francophones. Au sud du pays, un courte majorité (50,9 pc) se dit favorable au retour d’une Belgique unitaire contre 23,6 pc au nord, surtout chez les électeurs socialistes et écologistes. La Belgique de papa séduit toutefois aussi 14,7 pc des jeunes électeurs de la N-VA et 20,3 pc des électeurs du Vlaams Belang.

Soixante-trois pour-cent des jeunes Belges estiment encore que la Belgique ne peut certainement pas se scinder. En Flandre, leur proportion est de 58 pc, en Belgique francophone, elle est de 72,7 pc. L’enquête a été réalisée entre mars et juillet auprès de 3.033 jeunes de 21 ans.