belgischeunie@unionbelge.be

MEER DAN 20.000 STEMMEN VOOR BELG.UNIE ! – PLUS DE 20.000 VOTES POUR BELG.UNIE !

MEER DAN 20.000 STEMMEN VOOR BELG.UNIE ! – PLUS DE 20.000 VOTES POUR BELG.UNIE !

DANK AAN ONZE KIEZERS !

Belgian citizens take part in a rally calling for the country’s unity in Brussels (source photo inconnue – bron foto onbekend)

De B.U.B. wil al zijn kiezers danken voor hun enthousiaste steun tijdens deze korte kiescampagne van 2010. Ondanks de mediaboycot die maar blijft voortduren, hebben wij kunnen vaststellen dat het unitaire gedachtegoed meer dan ooit leeft bij de Belgische bevolking. Dankzij de noeste arbeid van onze leden en de excellente samenwerking met onze kartelpartner CDF, is het kartel BELG.UNIE erin geslaagd een record aantal stemmen van meer dan 20.000 te verzamelen op nauwelijks 2.000.000 kiezers ! Het vorig record van de B.U.B. werd bij de regionale verkiezingen van 2004 gevestigd en bedroeg 13.000 stemmen op 5.000.000 kiezers. Onder de Belgische kiezers in de buitenland haalde BELG.UNIE zelfs quasi 5% in alle kiesomschrijvingen ! Overal zijn we er in percentages op vooruitgegaan van 0,69% in BHV tot 1,63 % in Luxemburg.

Dit schitterend resultaat sterkt ons in ons vertrouwen om verder te gaan zoals nooit tevoren. Vele nieuwe leden uit alle provincies van het land hebben ons vervoegd en willen lokale secties uitbouwen. De ledengelden stromen binnen. Wij geloven in een nieuw unitair en tweetalig België op basis van de 9 historische provincies !

MERCI A NOS ELECTEURS !

Le B.U.B. entend remercier tous ses électeurs pour leur soutien enthousiaste lors de courte campagne électorale de 2010. Malgré le boycott médiatique qui continue à perdurer, nous avons pu constater que l’idéologie unitariste vit bel et bien auprès de la population belge. Grâce au travail inlassable de nos membres et notre excellente collaboration avec notre partenaire de cartel CDF, le cartel BELG.UNIE a réussi à récolter un nombre record de plus de 20.000 votes sur à peine 2.000.000 d’électeurs ! Le record précédent du B.U.B. datait des élections régionales de 2004 et était de 13.000 voix sur 5.000.000 d’électeurs. Parmi les électeurs belges à l’étranger, BELG.UNIE obtenait presque 5% des voix dans toutes les circonscriptions. Partout, nous avons progressé en pourcentages allant de 0,69% à BHV jusqu’à 1,63 % dans le Luxembourg.

Cet excellent résultat nous conforte dans notre conviction que nous devons persévérer comme jamais auparavant. Un tas de nouveaux membres de toutes les provinces du pays nous ont rejoint pour construire des sections locales. Les cotisations de membres affluent. Nous croyons en nouvelle Belgique unitaire et bilingue sur la base des 9 provinces historiques !

Affichage du cartel BELG.UNIE à Bruxelles lors de la campagne électorale de juin 2010 – Affiches van het kartel BELG.UNIE in Brussel tijdens de kiescampagne van juni 2010 (photo – foto B.U.B.)

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)