belgischeunie@unionbelge.be

Hoe Belgisch zijn de Waalse politici?

Hoe Belgisch zijn de Waalse politici?

Hoewel het een onloochenbaar feit is dat het streven naar meer autonomie voornamelijk uit het noorden v.h. land komt, sluit dit niet uit dat er ernstige twijfels gesteld kunnen worden bij het “vaderlandslievende” karakter van sommige heren Waalse politici. Nog steeds vertikt een groot deel ervan om het Nederlands, de taal van het grootste deel van ons land te spreken. Geen imagovorming!

Door de PS werden stelselmatig staatshervormingen goedgekeurd die de verdere ontmanteling van de Belgische Staat inhielden. De recente regionalisatie van de wapenleveringen toont de hypocrisie van de regering aan. Nu kan Wallonië zonder Vlaamse pottenkijkers wapens leveren aan dubieuze regimes. Goede Belgen zegde u ? Bovendien zijn ook de Nederlandstalige excellenties in de regering uitermate hypocriet : Zij verdedigen niet de belangen van de Belgen, zelfs niet van de Nederlandstaligen, maar enkel hun eigen « geweten ».

De dubieuze PS schijnt slechts op het overleven van België te rekenen om haar cliëntelisme in het oosten van de Franstalige provincies schaamteloos te kunnen verderzetten. Deze Franstaligen misbruiken het federalisme door een monumentale uitbouw van ministerposten. Een federalisme waarin inderdaad door Nederlandstaligen die geen proportionele democratie maar een paritaire particratie mede hebben helpen creëren. Waar ze natuurlijk nu over komen klagen. Het is de Franstalige burger die moet lijden onder een systeem waarin bepaalde politici puur leven van het systeem te misbruiken.

Ons lijkt het er sterk op dat een groot aantal van de Franstalige politici België zullen opblazen wanneer ze zien dat ze er geen winst meer kunnen uithalen. Het waren zij (PS-MR-Ecolo) die de Belgische buitenlandse handel, landbouw – en straks ontwikkelingssamenwerking – verkocht hebben of verkopen voor geld dat hun geleverd werd in verdachte nachtelijke conferenties. Het taalracistische FDF zit ingekapseld in de MR dat in de regering zetelt. Hetzelfde FDF dat het Nederlands in Brussel wil uitroeien, op de manier waarop Grouwels het Frans uitroeien wil in Brussel. Uiteindelijk ligt het probleem natuurlijk bij de structuren, de Gewesten die regio’s die apartheid nieuw leven inblazen.

Maar wie had het weer over een eendrachtig België na Rolland Garros? Dezelfde Di Rupo die nu met veel plezier een paritaire Senaat gaat ontwerpen, verklaart “enkel in België royalist te zijn » en vrolijk verder defederaliseert. Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen! Enkel de B.U.B. kiest resoluut tegen regionalisme en voor tweetaligheid…voor iedereen wel te verstaan.