info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

COTISATION – LIDGELD – BEITRAG 2020

COTISATION – LIDGELD – BEITRAG 2020

STEUN DE ENIGE UNITARISTISCHE BEWEGING VAN BELGIE !

Om haar unitaristische opdracht tot een goed einde te brengen, heeft de B.U.B. uw hulp nodig. We vragen u sympathisant te worden of te blijven door het formulier onderaan op onze website www.belgischeunie.be in te vullen.

Gelieve vervolgens het lidgeld voor 2020 te betalen op ons rekeningnummer: BE91 068 24176 7776. Het bedrag is 10 € voor hen die minder dan 25 jaar oud zijn en 25 € voor hen die 25 jaar of ouder zijn.

In tegenstelling tot de traditionele en anti-Belgische partijen die jaarlijks miljoenen euro’s belastinggeld ontvangen, ontvangt de B.U.B. geen subsidies.

Wij danken u bij voorbaat voor uw gift en kijken er al naar uit u dit jaar te kunnen ontmoeten op één van onze vergaderingen !

De B.U.B. wenst u een prachtig jaar 2020 en een fantastisch nieuw decennium !

SOUTENEZ LA SEULE ORGANISATION UNITARISTE DE LA BELGIQUE !

Pour mener à bien sa mission unitariste, le B.U.B. a besoin de votre aide. Nous vous demandons de devenir ou de rester sympathisant ou membre en remplissant le formulaire en bas de notre site web www.unionbelge.be.

Veuillez ensuite payer la cotisation pour 2020 au numéro de compte : BE91 068 24176 7776. Le montant est de 10 € pour ceux qui ont moins de 25 ans et de 25 € pour ceux qui ont 25 ans ou plus.

A la différence des partis traditionnels et anti-belges qui reçoivent annuellement des millions d’euros du contribuable, le B.U.B. ne reçoit aucun subside.

Nous vous remercions d’avance de votre don et nous nous réjouissons déjà de vous voir cette année à une de nos prochaines réunions !

Le B.U.B. vous souhaite une merveilleuse année 2020 et une passionnante nouvelle décennie !

Giuseppe Baudewijns

Secretaris – secrétaire B.U.B.

www.unionbelge.be

www.belgischeunie.be  

www.belgischeunion.be