Marie-Luce Lovinfosse, lijsttrekker B.U.B. in “Vlaams”-Brabant (westelijk district). Marie-Luce Lovinfosse, tête de liste en Brabant “flamand” (partie occidentale); Photo – foto B.U.B.

Attachment Navigation

Marie-Luce Lovinfosse, lijsttrekker B.U.B. in "Vlaams"-Brabant (westelijk district). Marie-Luce Lovinfosse, tête de liste en Brabant "flamand" (partie occidentale); Photo - foto B.U.B.

foto-photo: B.U.B.