“Duitsland moet de oorlog winnen” (bron: De Nationaalsocialist, weekblad van het flamingantische VNV dat tijdens de oorlog collaboreerde) – “l’Allemagne doit gagner la guerre” (source: de Nationaalsocialist, hebdomadaire du VNV flamingant qui collaborait pendant la guerre)

Attachment Navigation

Staf de Clercq, le leader du VNV (1933-1942), bron-source:http://www.military.be/