info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

ruben-van-miegroet

ruben-van-miegroet

Unitarist Ruben Van Miegroet (O-Vl.) in Brussel begin november 2016;, een groot Belgisch politicus in wording - L'unitariste Ruben Van Miegroet (Fl. or.) à Bruxelles début novembre 2016; un grand homme politique belge en devenir