belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

PV Réunion – Verslag vergadering B.U.B. 10/07/2010 à Bruxelles / te Brussel

Geschiedenis van de partij / histoire du parti Er werd door de voorzitter aan herinnerd dat onze unitaristische partij eigenlijk al op 1 juli 2000 werd opgericht te Brussel onder de naam “Nieuw België” of NB. In 2002 werd dat Belgische Unie – Union Belge” (B.U.B.). Van bij het begin was het hoofdidee de creatie …

Acties – Actions

Betoging voor mediatoegang van het kartel BELG.UNIE (B.U.B.-CDF) aan de “openbare” televisie in Schaarbeek-Brussel tijdens de verkiezingscampagne op 6 juni 2010 (in de regen !) – Manifestation pour obtenir un accès aux médias du cartel BELG.UNIE (B.U.B.-CDF) à la télévision “publique” à Schaerbeek-Bruxelles lors de la campagne électorale le 6 juin 2010 (sous la pluie …

Interviews B.U.B

Interview januari – janvier 2009 door studenten / par des étudiants: http://www.ex-spectateur.net (avril 2007 – interview du président par des étudiants de l’ULB; april 2007 – interview met de voorzitter door studenten van de ULB) BUB – PARTIE1 – Idéologie du parti envoyé par exspectateur. – Regardez les dernières vidéos d’actu. Link to this post!

Geschiedenis – Histoire du B.U.B

Création de “Nouvelle Belgique”, parti unitariste et prédécesseur du B.U.B. (2002) par Hans Van de Cauter (27 ans) le 1er juillet 2000; oprichting van “Nieuw België”, unitaire partij en voorganger van de B.U.B. (2002) door Hans Van de Cauter op 1 juli 2000 Memorabele pro-Belgische acties van de B.U.B. aan de poorten van Val Duchesse …

Avant-propos – Voorwoord

C’est en promouvant l’unité de la Belgique que nous, Belges, peuvent rendre un grand service à l’Europe et à l’humanité; het is door de eenheid van België na te streven, dat wij, Belgen, Europa en de mensheid een grote dienst kunnen bewijzen; it is by fostering the unity of Belgium that we, Belgians, can render …