Bedenkingen bij 11 juli

11 juli Vlaanderen Feest ; het eindpunt van de 11-daagse Vlaamse feestweek .Wat valt er te vieren ?

Een kant en klaar antwoord is daar niet echt op te geven . Meest voor de hand liggend is dat het de herdenking is van de slag der Gulden Sporen die op 11 juli 1302 plaatsvond . Dat is ook de reden die Vlaamse politici geven in verband met de keuze van de feestdag .

Maar wat is nu het verband tussen deze 13e eeuwe veldslag en het hedendaagse Vlaamse Gewest ? Dat “verband” is nogal ver gezocht . Aangezien de overgrote meerderheid van wat nu beschouwd wordt als het Vlaamse Gewest niets te maken heeft gehad met de hele 14e eeuwse aangelegenheid .

De Vlamingen die vochten op 11 juli 1302, waren mensen die afkomstig waren uit de Belgische provincie West-Vlaanderen , Frans-Vlaanderen en in mindere mate Oost-Vlamingen. Deze mensen werden bijgestaan door versterkingen uit de graafschappen Henegouwen , Namen en Luxemburg . Met andere woorden door wat men nu “de Walen” noemt .

Het Hertogdom Brabant , het Markgraafschap Antwerpen en het Hertogdom Loon (ongeveer het huidige Limburg) , allen nu in het Vlaamse Gewest gelegen , hebben niets toegedragen aan het hele gebeuren .

Hoe kan het dus dat men ook in Antwerpen , Brabant en Limburg 11 juli als feestdag heeft ? 11 juli 1302 was in deze gebieden een dag zoals een andere . Deze gebieden hebben op geen enkel ogenblik en geen enkel vlak enig raakpunt of verbondenheid met de veldslag waar ze een feestdag aan te danken hebben .

Er kan dus geen sprake van zijn dat 11 juli een dag zou zijn waarop alle mensen die in het Vlaamse gewest wonen en aldus als Vlamingen zouden zijn zouden moeten feesten en die veldslag herdenken .

En dan nog , waarom die veldslag in het bijzonder herdenken ? Omdat het Graafschap Vlaanderen en zijn bondgenoten op die dag Frankrijk verslagen hebben ?

Dat houdt geen steek . 11 juli 1302 Was een middeleeuwse veldslag zoals er zo velen zijn . Zeker in het kader van de conflicten tussen leengebieden en hun leenheren die hun gezag over het leengebied wilden versterken door een drang naar staatscentralisering . En reeds in 1304 versloegen de Fransen de Vlaamse opstandelingen verpletterend bij Pevelenberg . Dus zo verregaand en ingrijpend was de Guldensporenslag ook weer niet wanneer de Fransen reeds twee jaar later de Vlamingen onder de voet konden lopen .

Het is natuurlijk wel zo dat 11 juli 1302 bij het grote publiek bekend is en aldus goed gebruikt kan worden om hedendaagse politieke overtuigingen op te staven en alzo bepaalde politieke doelstellingen proberen te bereiken .