Nu of nooit!

Nu of nooit!

2003 Zal het jaar ingaan als het begin van het einde voor het nationalisme in ons land. De B.U.B. profileert zich vandaag als een moderne, sociaal bewogen en dynamische partij die resoluut kiest voor een unitair België. De voorbije maanden is er zoveel gebeurd, zoveel nieuwe mensen en nieuwe gezichten hebben onze rangen vervoegd en de “ouden” bleven plichtsbewust verderwerken.

De tijd van woorden is gedaan, de tijd van daden aangebroken. Ons doel is erg duidelijk: Het separatisme vernietigen. Zoiets is taboe in België. Wat is er zo verdraaid zaligmakend aan het federalisme dat ons imago besmeurt, dat uitermate anti-Europees en anti-toekomstgericht is? Natuurlijk moeten de taalwetten en de taalgemeenschappen behouden blijven, een zekere multipolariteit wensen we te behouden. Maar de centrifugale gewesten willen we zien verdwijnen. En liefst snel. Daar gaan we voor, in mei als het kan. Wij zijn ervan overtuigd dat vele landgenoten onze visie delen. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat vele politici in andere partijen, wier mond vandaag nog gesnoerd is, in onze richting denken.

Maar klagen helpt niets, we moeten iets doen! Ervoor gaan, complexloos. Ons pleidooi is gebaseerd op verdraagzaamheid tussen mensen ongeacht afkomst, taal, geloof en huidskleur. Als u ons programma leest, zal u zien dat we geen oubollige ‘belgicisten’ zijn, iets wat de heren flaminganten zo graag tegen ons gebruiken, maar integendeel een dynamische en progressieve partij die België en haar inwoners op het spoor naar de toekomst wil zetten, op weg naar Europa en de wereld. We zijn het hokjesdenken méér dan beu, en dat is dan nog een eufemisme, U Vlaming, U Waal en de Brusselaars, Duitstaligen en allochtonen hangen er ergens tussen…Dat nooit!

België en Europa, en breder, het streven naar bredere gehelen is de toekomst in alle opzichten. De rol van de Vlaamse beweging is historisch gezien uitgespeeld. Ze is vervallen tot een karkas dat dient om ministerpostjes te scheppen. Om geld te verdienen voor sommige politici, langs beide zijden van de taalgrens die niemand vertegenwoordigen buiten zichzelf. Hebt u het nieuws over de overstromingen gezien? Het leek wel of het voor de Nederlandstalige omroepen enkel regende in Vlaanderen. En, voor de volledigheid in het “buitenland” Wallonië en Brussel. In Wezenbeek-Oppem werd door een dolle priester de scheiding tussen Kerk en Staat overschreden. Een Nederlandstalige gemeente zei u? Brussel ook…in 1302. Als u wil dat er in de faciliteitengemeenten Nederlands gepraat wordt, praat dan met uw Franstalige vrienden Nederlands. Simpel. 80% van de Nederlandstaligen maakt er dan ook geen probleem van.

Alleszins, voor de B.U.B. is het nu of nooit. Wij zijn er van overtuigd dat 2003 het begin wordt van een nieuwe politieke omwenteling!