info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

KOST FEDERALISME : 10 MILJARD EURO PER JAAR – LE COUT DU FEDERALISME: 10 MILLIARDS D’EUROS PAR AN

Waar de media nooit over spreken, is de kost van het taalfederalisme. Nochtans kan op deze post heel wat geld bespaard worden om de begroting recht te trekken. De B.U.B. heeft reeds in februari 2007 de kost van het federalisme op 10 miljard euro per jaar berekend. In 2009 werd de studie verfijnd en hier vindt u een samenvatting.

Ce dont les médias ne parlent jamais est le coût du fédéralisme linguistique. Il est pourtant possible de réaliser d’importantes économies à ce niveau afin d’assainir le budget de l’Etat. Déjà en février 2007, le B.U.B. a calculé le coût du fédéralisme à 10 milliards d’euros par an. En 2009, l’étude a été affinée et ci-dessous, nous vous donnons un résumé.

SPLITSINGEN TEGENHOUDEN EN HERFEDERALISEREN

Om een zekere eenheid in het Belgisch recht te behouden en de Belgen niet totaal het noorden te doen verliezen wenst de B.U.B. de onderhandelaars voor te stellen minstens de volgende bevoegdheden uit de splitsingsnota van Di Rupo te verwijderen…

COLLECTIEF BEDROG – TROMPERIE COLLECTIVE

De “Belgische” politici zijn niet meer in staat België te besturen. Politiek België verkeert meer dan ooit in een impasse. Hoe is het zover kunnen komen en hoe geraken we eruit ?

Les politiciens “belges” ne sont plus en mesure de diriger la Belgique. La politique belge se trouve plus que jamais dans l’impasse. Comment en est-on arrivé là et comment pouvons-nous en sortir ?

ZIELIGE NOTA DI RUPO – LA NOTE MISERABLE DE DI RUPO

Het is een ware opluchting dat de N-VA “nee” zegt op die schandalige en anti-Belgische nota van Di Rupo ! Misschien gaan de Belgische kiezers nu eindelijk begrijpen dat deze nationalistische particratie en hun federalistisch systeem niet deugen en de terugkeer naar een unitair België op basis van de negen historische provincies onvermijdelijk is. Eén lijst voor de volgende verkiezingen: BELG-UNIE.

C’est un véritable soulagement que la N-VA dise “non” à cette note scandaleuse et anti-belge de Di Rupo ! Peut-être que les électeurs belges comprennent enfin que cette particratie nationaliste ainsi que leur système fédéral ne valent rien et que le retour à la Belgique unitaire sur la base des neuf provinces historiques est inévitable. Une seule liste pour les prochaines élections: BELG-UNIE.

VLAANDEREN – LA FLANDRE

De Belgen hebben onder de invloed van hun nationalistische politici en media dikwijls de neiging om het noorden van België als “Vlaams” te beschouwen, namelijk de provincies Oost- en West-Vlaanderen – wat logisch is – evenals de provincies Antwerpen, “Vlaams” Brabant en Limburg en zelfs het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het klopt dat die provincies samen (met uitzondering van Brussel dat trouwens niet meer van een provincie deel uitmaakt) wat de Belgische federale grondwet het “Vlaams gewest” noemt, vormen. Bovendien heten al die territoria samen (met inbegrip van Brussel) de “Vlaamse gemeenschap”, maar is dit een goede reden om het geheel “Vlaanderen” te noemen?

Les Belges, sous l’influence de leurs politiciens et médias nationalistes, ont souvent tendance à considérer comme « flamand » le nord de la Belgique, c’est-à-dire les provinces de Flandre occidentale et orientale – ce qui est logique – ainsi que les provinces d’Anvers, du Brabant « flamand » et du Limbourg, voire même la région de Bruxelles-Capitale. Il est vrai que ces provinces (à l’exception de Bruxelles, qui ne fait d’ailleurs plus partie d’une province) forment ensemble ce que la constitution fédérale belge appelle « la région flamande ». En outre, tous ces territoires réunis (Bruxelles y compris) constituent « la communauté flamande », mais est-ce une bonne raison pour appeler l’ensemble la « Flandre » ?