belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Wijze mensen

Tijdens een congres van het ACV deze week verklaarde Karel De Gucht (VLD) dat de kinderbijslag en gezondheidszorg gesplitst moeten worden. Zijn “tegenstander” Stefaan De Clerck (CD&V, u weet wel ‘voor mensen en waarden’) trad hem hier onmiddelijk in bij. Een andere “tegenstrever” Ward Beysen (Liberaal Appel) ging zelfs zover om te stellen dat de …

Isolement systématique

Le B.U.B., un parti centriste démocratique, est de toutes les façons possibles systématiquement isolé. Les autres petits partis tels que Vivant, Blauw, Liberaal Appel, Resist (démocratique ?) qui ne comptent aucun représentant élu bénéficient (par rapport à nous) de plus d’attention. Cela cacherait-il une stratégie ? Probablement oui. Ce serait en effet la douche froide …

Waarom hoort u zo weinig over de B.U.B.?

De B.U.B., een democratische centrumpartij, wordt op alle mogelijke manieren doodgezwegen. Andere kleine partijen zoals Vivant, Blauw, Liberaal Appel, Resist, die geen enkele verkozene tellen en misschien zelfs nauwelijks handtekeningen hebben, krijgen hopen meer aandacht. Zit hier een bewuste strategie achter? Misschien wel, misschien niet. Zeker is nochtans dat het voor de separatistische partijen een …

Sauwens

In het Belang van Limburg van 05.03.03 verklaarde CdenV-politicus Johan SAUWENS dat er zoveel sociaal-economische verschillen zouden zijn tussen Vlaanderen en Wallonië dat er een aparte politiek dient gevoerd te worden. Daar zijn we weer met de fameuze verschillentheorie van het Vlaams-nationalisme. Indien we de redenering van Sauwens mogen doortrekken, dan dienen we drie kwart …

Het debat in Rijkevorsel – Le débat à Rijkevorsel

Het debat in Rijkevorsel B.U.B.-ondervoorzitter voert debat tegen hoofd van de VB-studiedienst, de Heer Van Cleemput te Rijkevorsel. De organisatie gebeurde door de VVB (www.vvb.org) Le débat à Rijkevorsel B. Yammine, vice-président du B.U.B., débat avec le responsable du service d’étude du Vlaams Blok, Monsieur Van Cleemput, à Rijkevorsel, organisé par VVB (www.vvb.org) Link to …

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)