belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

De laatste capitulatie

De regeringsvorming is bij het ‘ter perse’ gaan van deze tekst beëindigd. Zoals steeds bevat het akkoord, ditmaal “voor een creatief en solidair België” genaamd-uitstekende titel overigens- goede en minder goede elementen. Laten we beginnen bij het positieve: Er komt geen splitsing van het district Brussel-Halle-Vilvoorde, geen regionalisering van de NMBS, geen defederalisering van de …

Nationalisme onder het mes: bespreking

In zijn boek “nationalisme onder het mes” maakt L. Dierickx, ere-Senator en stichtend lid van Bplus een welhaast feilloze analyse van het uiterst complexe en moeilijk te vatten begrip “nationalisme”, in het bijzonder in dit land. Zoals hij op de achterflap aangeeft wil hij niet het nationalisme zélf aanvallen, maar wel dissecteren. Onvermijdelijk is wel …

Bij een verjaardag

De B.U.B. bestaat op 5 juli a.s. welgeteld één jaar. Het is een jaar geweest van hard werken, vele moeilijkheden, optornen tegen gevestigde structuren en het implementeren van nieuwe idealen. Toen de studiecommissie die tot het bestaan van onze partij zou leiden eind 2001 werd opgericht, schreven we drie dingen op papier: individuele tweetaligheid, basisinkomen …

10.000 STEMMEN – 10.000 VOIX !

De B.U.B. dankt haar kiezers! De B.U.B. dankt oprecht al haar kiezers (ongeveer 0,5% van alle kiezers). Ondanks de zeer beperkte middelen (budget van 2.000 euro) hebben meer dan 10.000 Belgen op de B.U.B. gestemd. Wij zullen deze kiezers niet in de steek laten en de partij verder uitbouwen in het licht van de regionale …

Waarover politiek gaat

In de aanloop naar de komende regeringsvorming zijn er toch een aantal vragen die rijzen. Eén ervan is hoe de komende regering de beloofde belastingsverlaging kan inlossen. Sommigen schreeuwen nu al in die optiek dat het gaat om vervalsing van beloften. Dat kan best zijn, maar dat zal de toekomst dan wel uitwijzen. Een tweede, …