belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Scheiding der geesten?

Het was de kersverse voorzitter van de CD&V die onlangs verklaarde dat we meer en meer in een “tweestromenland” leven. Hiermee doelde hij niet op de “onoverbrugbare kloof tussen noord en zuid”, maar wel op de botsing van twee ideologieën. Enerzijds is er volgens hem het “oranje” verhaal en daartegenover staat “paars”. Reeds geruime jaren …

Ijzerbedevaart

Nog geen 3.000 volgens de politie, 7.000 volgens de organisatoren. Dat is het ‘succes’ van die bedevaart die ooit honderdduizenden mensen lokte. Vorige week werd mij hier in de krant kortzichtigheid verweten. Ik waagde het een ruwe schatting van 10.000 bezoekers te maken op de twee meetings samen. Ik maakte inderdaad een grote vergissing. Ze …

Dynastieën

Bij het lezen van het artikeltje “Politieke stambomen in volle bloei” (GvA 28/8, pagina 4) moest ik denken aan een uitspraak van vele republikeinen. ‘De monarchie is niet democratisch, omdat we onze koning niet kunnen kiezen. Het is een erfopvolging, of je bent geboren als prins, of niet. Een president en een regering kun je …

Beschouwingen bij het Europa der regio’s

Dhr. Stijn Coppejans (Voorzitter Prego, de jongeren van Spirit) geeft in onderstaand artikel zijn visie op het Europa der regio’s. Onze nationale ondervoorzitter en de voorzitter van de BUB-jongeren reageren. http://www.politics.be/interviews/314/ Jullie worden ook het etiket Vlaams opgespeld. Hoe profileert zich dat? Ik hou niet van het etiket ‘Vlaams’ maar wel van het etiket ‘regionalistisch’. …

Wat we zo vaak vergeten

Wanneer we in onze gezellige woningen mijmeren over de dingen die we tekort komen, en iedereen van ons zal na enig gewetensonderzoek wel weten dat dit vaak gebeurt, gaat al te zeer de werkelijke aard van de dingen aan ons voorbij. Voor onze televisietoestellen zien we dagelijks beelden van oorlog, moord, ongevallen, vandalisme etc. En …