belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Werk aan de winkel

Twee nieuwe domeinnamen, een geslaagde handtekeningencampagne, kieslijsten vullen en een veel enthousiasme. De B.U.B. bruist van levenslust. Dat kan hooghartig klinken, maar het is een vaststelling die we hier dagelijks aan den lijve ondervinden. Wij zijn bijna klaar voor de verkiezingen. We kunnen u nu reeds zeggen dat we binnen een zeer korte tijdsspanne met …

De fout van het internationalisme

De laatste tijd worden we overstelpt met de berichtgeving omtrent de oorlog in Irak. Een oorlog die er, spijts de krachtdadige houding van ons land, Frankrijk en Duitsland, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid toch komen zal. Het zou voor Bush en zijn administratie een enorm gezichtsverlies zijn mocht de gehele mobilisatie en campagne voor …

Stemmen winnen

Wat weten we vandaag al met stellige zekerheid over de komende verkiezingen? De meeste dingen, eigenlijk. Zo weten we dat het Vlaams Blok erop zal vooruitgaan, ontegensprekelijk. We voorspellen nu al dat de traditionele partijen zich met de handen in het haar gaan afvragen: “waarom?”. Waarna ze achteraf stellig verklaren zullen dat een nieuw, efficiënt …

De juiste politiek

Vandaag zagen we wederom in het Vlaams “Parlement” de roep naar meer bevoegdheden, constitutieve autonomie, fiscale hefbomen… opstijgen bij monde van de meerderheid. Men kan zich afvragen of men in deze “Raad” die de illustere Jean-Luc Van Den Brande, goeroe van het Vlaamse gedachtengoed en voorganger van excellentie Patrick Dewael, omdoopte tot “Parlement”, nog wel …

HANDTEKENINGEN – SIGNATURES

Wij zijn begonnen met het inzamelen van handtekeningen in de provincies Brabant en Namen! Weldra zullen Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg volgen! On a commencé à réunir les signatures dans les provinces du Brabant et de Namur ! Bientôt suivront Anvers, la Flandre-Orientale, la Flandre-Occidentale et le Limbourg! Link to this post!

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)