belgischeunie@unionbelge.be

DE B.U.B. NEEMT IN HEEL BELGIË DEEL AAN DE FEDERALE VERKIEZINGEN – LE B.U.B. PARTICIPERA DANS TOUTE LA BELGIQUE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

DE B.U.B. NEEMT IN HEEL BELGIË DEEL AAN DE FEDERALE VERKIEZINGEN – LE B.U.B. PARTICIPERA DANS TOUTE LA BELGIQUE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

DE B.U.B. NEEMT IN HEEL BELGIË DEEL AAN DE FEDERALE VERKIEZINGEN

Met het oog op deelname aan de federale verkiezingen van 25 mei 2014 zal de B.U.B. onder de naam B.U.B.-Belg.Unie op zaterdag 26 en zondag 27 april 2014 voor het eerst in de partijgeschiedenis in alle Belgische kieskringen lijsten neerleggen.

Voor het Brussels hoofdstedelijk gewest komt er ook een Franstaligeregionale lijst. Er werd hier hard voor gewerkt. Hopelijk mag de kiezer dat weten.

Binnenkort kan u op onze website meer uitgebreide informatie alsook de volledige lijsten lezen.

Lees ons programma hier

 

200px-Logo_B.U.B.LE B.U.B. PARTICIPERA DANS TOUTE LA BELGIQUE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

En vue de la participation aux élections fédérales du 25 mai, le B.U.B. déposera samedi 26 et dimanche 27  avril 2014 des listes sous le nom de B.U.B.-Belg.Unie dans toutes les circonscriptions belges.

Il s’agit d’une primeur dans l’histoire du parti. Pour la région de Bruxelles-Capitale, il y aura également une liste régionale francophone. Nous avons travaillé beaucoup pour y arriver. Espérons que l’électeur pourra le savoir.

Bientôt vous pourrez lire sur notre site web de plus amples informations et les listes complètes.

Consultez ici notre programme

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)