belgischeunie@unionbelge.be

LES JEUNES NEERLANDOPHONES SE SENTENT BELGES AVANT TOUT – DE NEDERLANDSTALIGE JONGEREN VOELEN ZICH BOVENAL BELG

LES JEUNES NEERLANDOPHONES SE SENTENT BELGES AVANT TOUT – DE NEDERLANDSTALIGE JONGEREN VOELEN ZICH BOVENAL BELG

LES JEUNES NEERLANDOPHONES SE SENTENT BELGES AVANT TOUT

Une nouvelle étude de la KUL confirme ce que l’on savait déjà: une écrasante majorité des (jeunes) néerlandophones se sent en premier lieu belge. Les résultats de l’enquête, réalisée sur un échantillon de 3.426 jeunes du troisième secondaire confirme en effet un sondage semblable de la KULeuven de juillet 2011.

A l’époque, 8% des jeunes de 21 ans se disait favorable à une scission de la Belgique (cliquez ici pour lire notre publication). De la nouvelle enquête, il ressort que l’adolescent néerlandophone moyen de 14 ans fait en premier lieu référence à la Belgique (et puis à sa commune) en matière d’identité. Les jeunes Limbourgeois constituent la seule exception: ils s’identifient d’abord selon leur commune, puis (dans cet ordre) comme Belge, Limbourgeois et en dernier lieu comme « Flamand » (ce qu’ils ne sont évidemment pas d’un point de vue historique et sociologique). Voilà la preuve que tant l’identité belge que l’identité provinciale sont toujours très fortes en Belgique.

Nous le répétons: la fin de la Belgique est le souhait de la particratie nationaliste ainsi que de ses médias, non de la population belge ! Malgré la propagande incessante et quotidienne des médias “flamands” à l’encontre de l’identité belge et celle de ses provinces, le sentiment belge et provincial est plus vivant que jamais.

Ceux qui pensent que la nation belge n’existe pas (ou plus) ont visiblement tort. C’est le contraire qui est vrai: la soi-disant nation « flamande » ou « wallonne » est une chimère, créée par des politiciens anti-belges, mais non acceptée par la grande majorité des citoyens de notre pays. Afin de traduire au plus vite cette volonté populaire en une réalité politique, il nous faut des partis unitaristes, légalistes et bi-, voire trilingues comme le B.U.B. (et le cartel BELG-UNIE).

DE NEDERLANDSTALIGE JONGEREN VOELEN ZICH BOVENAL BELG

Een nieuwe studie van de KULeuven bevestigt wat we al wisten : een verpletterende meerderheid van de (jonge) Nederlandstaligen voelen zich in de eerste plaats Belg. De resultaten van de peiling, uitgevoerd op een staal van 3.426 jongeren van het derde middelbaar bevestigen immers een gelijkaardige onderzoek van de KULeuven uit juli 2011.

Op dat moment verklaarde 8% van de jongeren van 21 jaar zich voorstander van een splitsing van België (klik hier om onze publicatie te lezen). Uit de nieuwe peiling blijkt dat de gemiddelde veertienjarige tiener zich in de eerste plaats met België (en daarna met zijn gemeente) identificeert. De jonge Limburgers vormen de enige uitzondering : ze identificeren zich eerst met hun gemeente, dan (in die volgorde) als Belg, Limburger en tenslotte als « Vlaming » (wat ze uiteraard vanuit sociologisch noch historisch oogpunt zijn). Daarmee is het bewijs geleverd dat zowel de Belgische als de provinciale identiteit nog steeds zeer sterk zijn in België.

We herhalen het: het einde van België is de wens van de nationalistische particratie alsook van haar media, maar geenszins van de Belgische bevolking ! Ondanks de onophoudelijke en dagelijkse propaganda van de « Vlaamse » media tegen de Belgische en provincial identiteit, zijn de Belgische en provinciale gevoelens sterker dan ooit.

Zij die denken dat er geen Belgische natie (meer) bestaat hebben duidelijk ongelijk. Het tegendeel is waar : de zogenaamde « Vlaamse » of « Waalse » natie is een hersenschim, in het leven geroepen door anti-Belgische politici, maar niet aanvaard door de overgrote meerderheid van de burgers van ons land. Teneinde deze volkswil zo snel mogelijk in een politieke realiteit te vertalen, hebben we nood aan unitaristische, legalistische en twee of zelfs drietalige partijen zoals de B.U.B. (en het kartel BELG-UNIE).

Les adolescents flamands se sentent Belges avant tout (LLB 10.07.12)

Ce sont les résultats d’une étude de la KU Leuven réalisée sur 3.426 jeunes de troisième secondaire.

L’adolescent flamand moyen de 14 ans fait référence en premier lieu à son pays en matière d’identité. Ensuite vient sa commune, et puis seulement la Flandre ou sa province. La seule exception, ce sont les jeunes Limbourgeois, qui s’identifient d’abord selon leur commune, puis comme Belge, Limbourgeois et Flamand. L’Europe arrive en dernier partout. Ce sont les résultats d’une étude de la KU Leuven réalisée sur 3.426 jeunes de troisième secondaire. Les jeunes sont donc visiblement attachés à leur commune, mais cela n’étonne pas le coordinateur de l’étude Marc Hooghe, selon ses propos mardi dans De Standaard et Het Nieuwsblad.

“Les identités locales sont plus vivaces en Flandre qu’aux Pays-Bas. Ce qui saute aux yeux, c’est le score élevé de la Belgique. Les événements récents ne semblent pas avoir eu beaucoup d’influence sur le sentiment d’identité des jeunes.” L’enquête n’a tenu compte que de jeunes nés en Flandre.

Vlaamse tieners voelen zich bovenal Belg (DS 10.07.12)

BRUSSEL – Vraag een 14-jarige Vlaming naar zijn identiteit en hij noemt zich ‘Belg’. Zelfs al houdt hij van de N-VA.

De gemiddelde Vlaamse veertienjarige noemt zich eerst Belg, dan inwoner van zijn gemeente en dan pas Vlaming of inwoner van zijn provincie. Behalve de Limburgers. Die ontlenen hun identiteit eerst aan hun gemeente en noemen zich daarna – in die volgorde – Belg, Limburger, Vlaming. Europa komt overal het laatst.

Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven onder 3.426 jongeren uit het derde jaar secundair. Coördinator Marc Hooghe kijkt er niet van op dat ze gehecht zijn aan hun gemeente. ‘Lokale identiteiten leven sterker in Vlaanderen dan in pakweg Nederland. Wat opvalt, is de hoge score van België. Recente gebeurtenissen lijken weinig invloed gehad te hebben op het identiteitsgevoel van de jongeren.’

Dat laatste blijkt ook in vergelijking met een eerder onderzoek van Hooghe. In 2006 stelde hij dezelfde vragen al eens aan vierdejaars. Die voelden zich even Belgisch, maar minder Vlaams en minder Europees. ‘Het gaat uiteraard om andere jongeren, dus is het moeilijk om over een evolutie te spreken. Ze zijn ook een jaar jonger en misschien daardoor net iets minder kritisch tegenover Vlaanderen of Europa. Maar het lijkt er wel op dat Vlaanderen en Europa aan belang winnen.’

Wie denkt dat België hoger scoort omdat ook veel allochtone jongeren de vragenlijst invulden, die zich misschien veeleer Genkenaar of Belg voelen dan Vlaming, vergist zich. Voor de bovenstaande resultaten werd alleen rekening gehouden met de scores van wie in Vlaanderen geboren werd.

De onderzoekers peilden ook naar de politieke voorkeur van de veertienjarigen. Met opvallende resultaten. Liberalen (7,2procent) en socialisten (6,3procent) blijken de jongeren nauwelijks nog te kennen, CD&V (27,5procent) en N-VA (25,7procent) wel. Die laatste scoort bijna even goed (23,1procent) bij jongeren die zich ‘eerder Belg’ voelen. 27 procent denkt overigens dat Bart De Wever de Vlaamse minister-president is.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)