belgischeunie@unionbelge.be

IDEEËN B.U.B. WINNEN VELD

IDEEËN B.U.B. WINNEN VELD

Het is natuurlijk maar een begin, maar het valt toch op: de analyses van de B.U.B. worden door steeds meer mensen gedeeld, al worden de conclusies slechts uiterst schuchter en omfloerst geformuleerd. Zo verscheen op 4 juli jl. een interessant opiniestuk van enkele Jong-VLD’ers in De Standaard. Zij spreken openlijk over de opstoot van nationalisme waarbij de taalgemeenschappen tegen elkaar worden opgestookt. De nagel op de kop waar OPEN VLD natuurlijk … zelf mede voor verantwoordelijk is. Dat geven deze jonge liberalen overigens (zij het ietwat bedekt) toe.

Interessant is ook de passage waarin men zegt de problemen wel te kennen. We citeren: Ons land telt het grootste aantal ministers, volksvertegenwoordigers en regeringen per capita, en toch ervaren we een gebrek aan democratische legitimiteit. Ons land kent een enorm hoog aantal ambtenaren, maar tal van openbare diensten werken niet naar behoren en niet klantgericht. Inderdaad heeft het taalfederalisme een gebrek aan democratische legitimeit meegebracht. Denken we maar aan de bijzondere meerderheden, de grendelgrondwet, pariteiten, overlegcomités, samenwerkingsakkoorden, het gelijkheidsbeginsel dat ronduit met de voeten wordt getreden, het gebrek aan federale partijen en aan een federale kieskring. En zo kunnen we nog wel blijven doorgaan! Opmerkelijk ook dat de ondertekenaars van het manifest stellen: Ons land heeft nood aan buitenlandse investeerders, maar we slagen er niet in om voldoende rechtszekerheid te bieden aan bedrijven die zich hier vestigen. Ons land leeft van de export en telt het hoogste aantal vestigingen van internationale bedrijven en organisaties, maar toch staan we bekend voor onze taalstrijd rond symbolen.. Het taalfederalisme schaadt inderdaad het imago van België, dàt zegt de B.U.B. al sedert jaar en dag. Zo zie je maar: onze ideologische invloed op lange termijn valt niet af te meten aan het aantal behaalde stemmen…

Nogmaals, de liberalen blijven lauw, maar er zit toch verbetering op, tenminste wat deze schrijvers betreft. Niet te vergeten dat het hier om een taalgesplitste partij gaat, die België al enorm veel schade heeft berokkend in het verleden. Wij blijven deze interessante ontwikkelingen met veel aandacht volgen. Overigens is voor ons de oplossing van het ‘probleem’ al lang duidelijk: schaf het taalfederalistisch systeem af en maak een nieuw, meertalig unitair België. Simpel, democratisch, efficiënt en goedkoop!

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)